گوناگون

این صور اسرافیل است

جامعه از او و از خیلی های دیگر عبور کرده و بدون ترس وارد بیت تاریک شد. حاکمیت با به صدا در آوردن طائب، تنها رسوایی خودش را جار میزند که دیگر کسی حاضر نیست بر تن او لباس مشروعیت بپوشاند و امثال طائب، آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها هستند و با خونهای ریخته شده بی گناهان، وحشت و ترس از جامعه از جان گذشته رخت بر بست.

محمد شفیعی

این روزها، طائب دوباره ظاهر و فعال شد. در واقع به او اجازه داده شد تمام قد وارد عملیات میدانی و روانی شود به این امید که همچون گذشته موجب ارعاب و وحشت معترضین شود و با هم تیمی های خود، کارهای پر سر و صدا انجام دهد.

او حتما گمان می‌کند که فرصتی یافته تا دوباره قدرت سابقش را بازیابد و احیانا به وقت مقتضی با برخی از هم‌مسلکان سابقش تسویه حساب کند. گویا حاکمیت با نمایش مجدد او سر آن دارد به جامعه بفهماند که همچنان بر طبل جنگ با جامعه می‌کوبد و ذره‌ای هم کوتاه نخواهد آمد. اما واقعا حاکمیت با به صحنه آوردنش می‌خواهد چه بر سر جامعه بیاورد که در نبودش قادر به انجام آن نیست؟ میخواهد جان‌های تازه‌ای بستاند؟ که میتوانست. یا که برای فرار از وضعیت داخلی، میخواهد ایران را بار دیگر درگیر ماجراجویی برون مرزی فاجعه آمیز کند؟ یا اینکه برای نظام قربانی کند؟

حقیقت آنکه، چماق و وحشت آفرینی طائب نمی‌تواند موجبات و اسباب بقای پایدار حاکمیت را تامین کند. حاکمیت در سابق با برکناری و عزل رسواگونه و غیرمحترمانه، او را حذف و خرد کرده بود. طائب حذف شده است ولی هنوز نمی‌خواهد آنرا بپذیرد. سر و صداهای این روزهای او، از خودش نیست؛ از دیگرانی است که او را به صدا درآورده‌اند و به گمان‌شان می‌خواهند بواسطه او وحشت‌آفرینی کنند. اما آنهایی که او را به صدا درآورده‌اند، خود ناتوان و کم‌رمق شده‌اند و دیگر از طبل طائب صدای مهیب برنمی‌خیزد.

جامعه از او و از خیلی های دیگر عبور کرده و بدون ترس وارد بیت تاریک شد. حاکمیت با به صدا در آوردن طائب، تنها رسوایی خودش را جار میزند که دیگر کسی حاضر نیست بر تن او لباس مشروعیت بپوشاند و امثال طائب ، آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها هستند و با خونهای ریخته شده بی گناهان، وحشت و ترس از جامعه از جان گذشته رخت بر بست. در این روزهای رستاخیز، صدای صوراسرافیل از گلوی جامعه به گوش می‌رسد./کلمه

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا