حقوق بشرگوناگون

کیوان صمیمی: استمرار اعتراضات تا رهایی از استبداد

مطمئن هستم که استمرار اعتراضات حق طلبانه‌ی جوانان و مردم تحت ستم، به رهایی ملت از استبداد موجود منجر خواهد شد. قدر این جوانان فداکار را باید دانست و حتی در صورت وجود روش‌های بعضا متفاوت مبارزاتی، گفتگو و رابطه‌ی بیشتر با آنان از ضرورت‌های جنبش دموکراسی‌خواهی است.

اواخر شهریور بنا به دستور مسئولین امنیتی مرتبط با پرونده‌ام، به دو ماه قطع مکالمه‌ی تلفنی محکوم شدم. اکنون به رغم پایان یافتن مدت این محرومیت و به جای پس دادن کارت تلفنم، فقط اجازه دارم هر از گاهی با برخی از نزدیکان و آن هم در حضور مأموران، گفتگوی تلفنی داشته باشم. این فشار و سختگیری حتی بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های خودشان هم غیرقانونی است و به زودی اقدام متقابل را انجام خواهم داد.

انواع فشارها در زندان اما، در مقایسه با هزینه‌هایی که جوانان آزادی‌خواه در همین حدود دو ماه اخیر پرداخته و می‌پردازند، بسیار ناچیز است. مطمئن هستم که استمرار اعتراضات حق طلبانه‌ی جوانان و مردم تحت ستم، به رهایی ملت از استبداد موجود منجر خواهد شد. قدر این جوانان فداکار را باید دانست و حتی در صورت وجود روش‌های بعضا متفاوت مبارزاتی، گفتگو و رابطه‌ی بیشتر با آنان از ضرورت‌های جنبش دموکراسی‌خواهی است.

کیوان صمیمی-زندان سمنان

۶ آذر ۱۴۰۱

برگرفته از کانال نویسنده

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا