گوناگون

سوء تغذیه در خانوارهای کم درآمد

برخی کارشناسان ورسانه‌ها گفته‌اندکه «سرانه مصرف گوشت پس از اصلاحات اقتصادی افت داشته و به زیر ۴ کیلوگرم در سال رسیده است.» بر اساس آمار رسمی فائو، سرانه مصرف گوشت ایرانیان در سال ۲۰۱۹، حدود ۷ کیلوگرم گوشت گاو و ۴ کیلوگرم گوشت گوسفند بوده است. در این ارتباط منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام گفت: سرانه مصرف گوشت در ماه‌های گذشته حدود ۷ تا ۹ کیلوگرم در سال برآورد می‌شود. همچنین نتایج یک پژوهش نشان داده که با افزایش ۳۰ درصدی قیمت فرآورده‌های دامی پس از اصلاحات اقتصادی میانگین کالری دریافتی خانوارهای روستایی ۵۱ درصد کاهش می‌یابد. این یعنی زنگ خطر سو تغذیه در خانوارهای کم‌درآمد نواخته شده و لازم است دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را به قشر کم‌درآمد اختصاص دهد….

منصور پوریان رئیس شورای تأمین دام در خصوص آمار ارائه‌شده در رسانه‌ها در مورد سرانه مصرف گوشت ایرانیان، گفت: درواقع آمار رسمی از میزان مصرف گوشت به‌آرامی هر نفر به صورت سالانه وجود ندارد. اما باتوجه‌به عرضه و مصرف موجود، رقم ۴ کیلوگرم به عنوان مصرف سرانه نادرست است. وی ادامه داد: باتوجه‌به کاهش اندک مصرف گوشت در چند وقت اخیر، سرانه مصرف ۷ تا ۹ کیلوگرم به صورت سالانه برآورد می‌شود. پوریان ادامه داد: تخمین ما از سرانه مصرف گوشت بر اساس میزان تولید و عرضه گوشت است. مصرف ما در سال ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که حدود ۹۰۰ هزار تن تولید و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود. منصور پوریان در پایان اظهارات خود گفت: قسمتی از دام تولیدی در ایران برای صادرات استفاده می‌شود. به‌طور در ۲ ماه گذشته چیزی حدود ۲۰۰ هزار رأس دام به کشورهای دیگر صادرشده است.

نتایج یک پژوهش
محققان کشور در یک پژوهش جدید، آثار شوک قیمتی و تولید فرآورده‌های دامی را بر امنیت غذایی اقشار مختلف کشور بررسی کرده و توصیه‌هایی را در این خصوص ارائه داده‌اند.
به گزارش ایسنا، بنابر پیش‌بینی سازمان خواروبار و کشاورزی یا فائو، برای تأمین غذای جمعیت ۹ میلیارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰، باید دو برابر میزان کنونی، محصولات کشاورزی و دامی تولید کرد. در کشور ما ایران نیز با توجه به جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری و رشد جمعیت ۱.۶ درصدی، مقوله امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و نیازمند توجه جدی محققان و مسئولین است. یک گروه پژوهشی چهار نفرِ از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در این خصوص تحقیقی را به انجام رسانده‌اند که در آن به بررسی آثار شوک قیمت و تولید فرآورده‌های دامی بر امنیت غذایی پرداخته‌شده است. در این مطالعه که باهدف بررسی امنیت غذایی گروه‌های مختلف درآمدی شهری و روستایی در اثر شوک‌های تولیدی، قیمتی و درآمدی فرآورده‌های دامی انجام‌شده است، اطلاعات موردنیاز از داده‌های خام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ مرکز آمار ایران استخراج‌شده‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد که امنیت غذایی جامعه بیشتر تحت تأثیر شوک قیمتی فرآورده‌های دامی است و در بین گروه‌های مختلف درآمدی شهری و روستایی، خانوارهای فقیر روستایی بیش‌ترین آسیب را از افزایش قیمت فرآورده‌های دامی متحمل خواهند شد. بناتر گفته‌های مجتبی مجاوریان، دانشیار و پژوهشگر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و همکارانش، «با افزایش ۳۰ درصدی قیمت فرآورده‌های دامی، میانگین کالری دریافتی خانوارهای فقیر روستایی حدود ۵۱ درصد کاهش خواهد یافت. این یافته البته بیانگر آن است که فرآورده‌های دامی برای خانوارهای فقیر کالاهای ضروری محسوب نمی‌شوند». به بیان این محققان، «نتایج پژوهش ما نشان داد که اثرات منفی افزایش قیمت فرآورده‌های دامی بر امنیت غذایی، می‌تواند با افزایش ۱۷ درصدی درآمد خانوارها به فرض ثبات قیمت سایر مواد غذایی واحدی تعدیل شود، اما وضعیت نگران‌کننده امنیت غذایی خانوارهای فقیر روستایی به قوت خود باقی خواهد ماند». بر این اساس، برای تأمین کالری موردنیاز آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه نسبت به شوک‌های تولیدی و قیمتی، افزایش یکسان درآمد اسمی این گروه خانوارها مطابق با سایر اقشار جامعه کافی نیست و لازم است که سناریوهای متفاوتی شامل اعطای سبدهای غذایی حمایتی و افزایش بیشتر درآمد اسمی نسبت به سایر گروه‌های خانوار، در نظر گرفته شود. در این خصوص، تأکید بر آن است که ترکیبی از سیاست‌های قیمتی و درآمدی جهت مدیریت تقاضای خانوارها مورداستفاده قرار گیرد.

ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا