حقوق بشر

کرمانشاه؛ بازداشت ٨۶ تن توسط نیروهای سپاە در عصر راهپیمایی سکوت طاقبستان

در جریان راهپیمایی سکوت مردم کرمانشاە کە روز ١٨ آذرماە از طاقبستان آغاز شد تنها نیروهای امنیتی- سرکوبگر سپاە ٨۶ تن را بازاشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع آگاە بە کُردپا: این آمار تنها شامل بازداشت‌شدگانی است کە از سوی نیروهای سپاە بازداشت شدەاند و معلوم نیست دیگر نیروها و از جملە نیروی انتظامی چە تعداد از مردم را بازداشت کردە است.

عصر روز جمعه، مورخە ١٨ آذرماه ١۴٠١ مردم کرمانشاە قرار بود با برگزاری راهپیمایی سکوت از بلوار طاقبستان بە سمت سە راە مسکن بە اعتصابات سراسری بپیوندند کە این حرکت مردمی و مسالمت‌آمیز با دخالت نیروهای امنیتی-سرکوبگر بە خشونت کشیدە شد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا