حقوق بشر

اشنویە؛ بازداشت‌شدگان متهم بە “محاربە” بە مکان نامعلومی منتقل شدند

بازداشت‌شدگان متهم بە “محاربە” اهل اشنویه، از جملە؛ فرزاد طەزادە، هیمن (کاروان) شاهی، رضا اسلام دوست، شهرام معروف مولا، ایوب آغلیانی، هژار حمیدی و فریاد حمزەشور از زندان ارومیە بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

بەگفتە یک منبع آگاە بە کُردپا، از روز گذشتە و بەدنبال بی‌خبری خانوادەها از وضعیت فرزندانشان در زندان ارومیە، امروز خانوادە یکی از بازداشت‌شدگان مطلع شدە کە فرزندانشان از زندان ارومیە بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

این منبع افزود؛ خانوادەها بە شدت نگران وضعیت فرزندانشان هستند و در پیگیری‌هایشان از زندان ارومیە هیچ پاسخی دریافت نکردەاند.

این منبع آگاە اشارە کرد؛ فرزاد طەزادە، هیمن شاهی، رضا اسلام دوست، شهرام معروف مولا، ایوب آغلیانی و فریاد حمزەشور تحت عنوان یک پروندە اوایل مهرماە بازداشت شدەاند و اتهام آنها “محاربە” است.

همچنین هژار حمیدی در ارتباط با اعتراضات اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به “محاربه” متهم شده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا