حقوق بشر

هیمن (کاروان) شاهی، معترض متهم بە “محاربە” از انتقال خود بە مکانی نامعلوم خبر داد

بە گفتە یک منبع آگاە بە کُردپا، روز شنبە ٢۶ آذرماه ١۴٠١، هیمن (کاروان) شاهی، معترض متهم بە “محاربە” طی تماسی با خانوادە از انتقال خود بە مکانی نامعلوم خبر دادە است.

این منبع آگاە افزود، همچنین خانوادە این شهروند کە جهت پیگیری وضعیت فرزندانشان بە دادسرای ارومیە مراجعە کردە بودند، هیچی پاسخی دریافت نکردند.

روز گذشتە ٢۵ آذرماه ١۴٠١ کُردپا طی گزارشی خبر داد، بازداشت‌شدگان متهم بە “محاربە” اهل اشنویه، از جملە؛ فرزاد طەزادە، هیمن (کاروان) شاهی، رضا اسلام دوست، شهرام معروف مولا، ایوب آغلیانی، هژار حمیدی و فریاد حمزەشور از زندان ارومیە بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

این منبع افزود؛ خانوادەها بە شدت نگران وضعیت فرزندانشان هستند و در پیگیری‌هایشان از زندان ارومیە هیچ پاسخی دریافت نکردەاند.

این منبع آگاە اشارە کرد؛ فرزاد طەزادە، هیمن شاهی، رضا اسلام دوست، شهرام معروف مولا، ایوب آغلیانی و فریاد حمزەشور تحت عنوان یک پروندە اوایل مهرماە بازداشت شدەاند و اتهام آنها “محاربە” است.

همچنین هژار حمیدی در ارتباط با اعتراضات اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به “محاربه” متهم شده است.

هیمن (کاروان) شاهی ٢٣ ساله فرزند یاسین شامگاە دوشنبە دوم آبان‌ماه از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و بنا بە اطلاعات کُردپا هیمن شاهی در مدت بازجویی مورد شکنجە شدید بدنی قرار گرفتە و یکی از انگشتان دستانش شکستە است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا