حقوق بشر

پوریا جواهری، کارگر معترض اهل کامیاران به “محاربه” متهم شد

بە گزارش یک منبع آگاە بە کُردپا، پوریا جواهری، از کارگران معترض اهل کامیاران  که ۸ آذرماه ١۴٠١ پس از احضار به اطلاعات پاسداران این شهر بازداشت شده بود به “محاربه” متهم شده است.

بە گفتە این منبع آگاە، او در تماسی کوتاه با خانواده از نگهداری خود در یک بازداشتگاه امنیتی سنندج خبر داده و زمانی کە از شکنجە و شکستکی یکی از دندەهای قفسە سینە در حین بازجویی صحبت کردە، بازجویان تلفن او را قطع کردەاند.

این منبع آگاە افزود؛ بەدنبال پیگیری و مراجعه مداوم خانواده به نهادهای امنیتی و دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران در روزهای اخیر، دادستان این شهر اتهام پوریا جواهری را “محاربه” اعلام کرده است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا