حقوق بشر

آبدانان؛ حمله نیروهای سرکوبگر – امنیتی بە منزل خانوادگی یکی از فعالین سیاسی

در ادامە اعتراضات شبانە مردم آبدانان، نیروهای سرکوبگر – امنیتی بە منزل خانوادگی یکی از فعالین سیاسی حملە کردند.

برپایە گزارش‌ رسیدە بە کُردپا، بە دنبال اعتراضات مردمی آبدانان در شامگاە ١٢ بهمن ١۴٠١ و پایین‌ کشیدن مجسمە بسیج میدان اصلی آبدانان، نیروهای سرکوبگر – امنیتی منزل خانوادگی پژار ملکی، فعال سیاسی خارج از کشور را محاصرە و اقدام بە تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور بە منزل ایشان کردەاند.

در پی این اقدام سرکوبگرانە، برادر این فعال سیاسی با نام امین ملکی از ناحیە صورت مورد شلیک گلولە ساچمەای قرار گرفتە و زخمی شدە است.

خانوادە ایشان نیز در پی شلیک گاز اشک‌آور دچار خفگی شدە و هم‌اکنون تحت مداوا هستند.

پژار ملکی، نویسندە و فعال سیاسی کُرد ساکن اقلیم کردستان است کە با آغاز اعتراضات مردمی آبدانان چندین‌ بار تهدید بە “ترور” و “ربایش” شدە است.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا