دیدگاه‌ها

فرهاد میثمی باید زنده بماند! این دیکتاتوری، سزاوار نابودی است!

راهکار سوسیالیستی

همچنین یادآور می‌شویم مسوولیت جان زندانیان سیاسی و از آن جمله زندانیانی چون فرهاد میثمی و جعفر پناهی که به خاطر احقاق حقوق و خواسته های انسانی خود در اعتصاب غذا هستند مستقیما بر عهده رژیم حمهوری اسلامی است.

بیانیه راهکار سوسیالیستی

وقتی وزارت امورخارجهٔ آمریکا نیز در ۱۷ آذر ۱۳۹۷ طی بیانه‌ای از فرهاد میثمی پشتیبانی کرد؛ فرهاد میثمی در واکنش به‌این حمایت  برای  مایک پومپئو وزیر وقت امورخارجهٔ ایالات متحده این‌گونه نوشت:
ترجیح می‌دهم تمام عمر درحبس گروهی از ظالمان هموطن خطاکارم بمانم و زندگی‌ام را صرف تلاش اصلاحگرانهٔ خطاهایشان سازم، اما لحظه‌ای مشمول ننگ حمایت پیمان‌شکنانی قرار نگیرم که با پشت‌کردن به‌تمام اصول حقوق و اخلاق، از توافق خردمندانه و صلح‌جویانهٔ «برجام» خارج شدند و با بازتحمیل تحریم‌های غیرانسانی، میلیون‌ها تن از هموطنان مرا به‌زیر خط فقر کشانده‌اند.”

فرهاد میثمی بر عهد خود با در کف گرفتن جانش سخت ایستاده است! اما این ظالمان به ظاهر هم‌وطن با اصرار بر بیدادگری نشان داده اند که اصلاح‌پذیر نیستند! آنها در پشت کردن به تمام اصول‌حقوق و اخلاق همچون دیگر دیکتاتوری های جهان سرمایه در طول تاریخ تا کنون تنها به بقای خود می اندیشند و در این راه از هیچ جنایتی رویگردان نیستند.

حکومتی که مردم به راستی بر آن نام جمهوری اعدام نهاده اند، برای بقای به هر بها ،با تمام تلاش و قوای خود در مقابله بامردم به جفاکاری و ستمگری ادامه می‌دهد. کشتار منتقدان و معترضان خود در طول چهل و چهار سال حکمرانی و به ویژه در چهار ماهه اخیر، اعدام و شکنجه و زندان برای واداشتن مردم به سکوت و تسلیم، بازآفرینی خدای دهه شصت را در هر ساعت و هر روز توسط گماشتگان بی مغر و بی عاطفه و مزدور خویش دنبال می‌کند.

دیکتاتوری دین‌پناه سرمایه سالار هر روز بیشتر به ورطه‌ی خشونت در می‌غلطد. ربایش خیل عظیم جمعیت دهها هزار نفره و شکنجه و تجاوز در حق آنان با ادامه‌ بازداشت های غیر قانونی و محروم کردن آنها از حق داشتن وکیل و سلب ابتدایی‌ترین حقوق قانونی زندانی به شیوه‌ی متداول و‌ معمول این نظام تاریک اندیش تبدیل شده است.

گروه‌های زیادی از مردم در سراسر ایران از کارگران و رحمتکشان، زن و مرد، از هر صنف و گروه، پزشک و پرستار، نویسنده و هنرمند و ورزشکار، وکلای وفادار به حقیقت و مردم، معلم و دانش جو و دانش آموز و کسبه خرده پا و حتی برخی صاحبان سرمایه‌های خرد در خدمت تولید و خدمات، علیه این بیعدالتی و استبداد دینی با خشم و خروش از هر گونه دیکتاتوری بیزاری خود را اعلام و با شعار زن، زندگی، آزادی خواهان دگرگونی های بنیادین و زندگی بدون هر گونه تبعیض و نابرابری، با تکیه بر حق تعیین سرنوست خویش می باشند.

در این میان  زندانیان سیاسی که از اساسی ترین حقوق خود محروم شده اند در پشت دیوارهای بلند ستم و استبداد با تنها سلاحِ شان یعنی جان‌های شریف خود به مبارزه‌ی بی امان ایستاده اند. دکتر فرهاد میثمی این پزشک آزادیخواه، اما جان خود را برای آزادی دیگر زندانیان و بطور نمادین آزادی شش تن به نمایندگی از گروه های اجتماعی اسیر در زندان های حکومت جهل و جنایت، لغو احکام اعدام و رفع محدودیت های اجتماعی برای زنان در کف نهاده است. تصویر جسم آزار دیده از اعتصاب غذا که جز پوست و استخوانش نمانده است، انسانیت و آزادگی این مبارز زندانی را در مقابل پستی و حقارت دیکتاتوری مسلط نشان می دهد.

ما در راهکار سوسیالیستی از همه‌ی مردم شرافتمند ایران میخواهیم که صدای جان های عزیز در بند باشند و در هر جای این کشور دیکتاتور زده شعار آزادی زندانی سیاسی را فریاد زنند.

ما به سران جنایتکار جمهوری اسلامی یادآور می‌شویم که این قافله آزادیخواهی را دیگر سر باز ایستادن نیست و گرچه سرکوبگری های مستمر ممکن است برای مقابله هوشمندانه کمی در مردم تامل برانگیزد تا به حکم عقلانیت انقلابی با راهکارهای مناسب دوباره عرصه عمومی را از آن خود کنند، اما دیری نخواهد پایید که ناگزیر سر تسلیم در برابر این مردم آزادیخواه و عدالتجو فرود آرید!

ما در راهکار سوسیالیستی بر این باوریم که رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران و اپوزیسیون ارتجاعی سلطنت‌طلب آن در خارج از ایران هیچ تفاوتی در بنیادی‌ترین ویژگی های ضدمردمی با هم ندارند و به این وسیله از همه‌ی ایرانیان آزاده در خارج از کشور اعم از احزاب و شخصیت های سیاسی, فرهنگی، هنری، ورزشی و همه‌ی کسانی که به شعار این خیزش انقلابی یعنی “زن، زندگی، آزادی” احساس تعلق خاطر یافته اند و ایرانی را با رهایی از هر گونه ستم و تبعیض از جمله تبعیضات ملی، جنسیتی، طبقاتی میخواهند، درخواست می کنیم پیش و بیش از هر چیز همراه با شعار زن، رندگی، آزادی _  آزادی زندانی سیاسی را فریاد زنند! شرط هر گونه پیشروی جنبش انقلابی رهایی زندانیان سیاسی است و این شرط را باید بدون هیچ تبعیضی بیان کرد. همه‌ی زندانیان سیاسی باید برخوردار از حمایت بی‌دریغ ما مردم، رهایی یابند.

فریاد زندانی  سیاسی بی قید و شرط و فوری آزاد باید گرددباید فضای ایران و جهان را به خود مشغول دارد.

در پایان به عزیز و پاره ‌ی تن آزادیخواهان ایران فرهاد میثمی می گوییم که جان شیفته خود را برای یاری ما در فردای ایرانی آزاد و برابر دریغ مکن. فرهاد میثمی باید زنده بماند و این دیکتاتوری است که سزاوار نابودی است. به اعتصاب غذای خود پایان ده تا روح بلندت در کالبد قهرمانت همراه و یاور فردای ایرانی آزاد بماند.

همچنین یادآور می‌شویم مسوولیت جان زندانیان سیاسی و از آن جمله زندانیانی چون فرهاد میثمی و جعفر پناهی که به خاطر احقاق حقوق و خواسته های انسانی خود در اعتصاب غذا هستند مستقیما بر عهده رژیم حمهوری اسلامی است.

راهکار سوسیالیستی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا