از هر دری سخنی

از یک سکه به ۰.۰۷ سکه رسیدیم!

پاداش پایان سال یا عیدی کارمندان و بازنشستگان در مقایسه با سکه بهار آزادی از سال ۱۳۸۷ تاکنون بررسی شد. کارکنان و بازنشستگان در سال ۸۷ و ۸۸  با عیدی  پایان سال  می‌توانستند حداقل یک سکه بگیرند، اما حالا عیدی، ۰/۰۷ سکه است.  البته قیمت سکه  در همین بررسی هم ۲۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که در اصل ۲۶ میلیون تومان است.

مقایسه عیدی کارمندان و بازنشستگان با قیمت سکه در ایران 

سال ۱۳۸۷: عیدی (۲۵۰ هزار تومان)، قیمت سکه (۲۳۱/۶۴۹ هزار تومان): ۱/۰۷ سکه.

سال ۱۳۸۸: عیدی (۳۰۰ هزار تومان)، قیمت سکه (۲۸۸ هزار تومان): ۱/۰۴ سکه.

سال ۱۳۸۹: عیدی (۳۱۸ هزار تومان)، قیمت سکه (۴۳۵ هزار تومان): ۰/۷۳ سکه.

سال ۱۳۹۰: عیدی (۳۵۰ هزار تومان)، قیمت سکه (۶۳۰ هزار تومان): ۰/۵۵ سکه.

سال ۱۳۹۱: عیدی (۴۰۲ هزار تومان)، قیمت سکه (۱/۳۲۵/۰۰۰ تومان): ۰/۳ سکه.

سال ۱۳۹۲: عیدی (۵۰۳ هزار تومان)، قیمت سکه (۱/۰۳۰/۰۰۰): ۰/۴۹ سکه.

سال ۱۳۹۳: عیدی (۶۰۳ هزار تومان)، قیمت سکه (۹۴۶ هزار تومان): ۰/۶۴ سکه.

سال ۱۳۹۴: عیدی (۶۸۸ هزار تومان)، قیمت سکه (۹۳۶ هزار تومان): ۰/۷۳ سکه.

سال ۱۳۹۵: عیدی (۷۷۰/۵۰۰ تومان)، قیمت سکه (۱/۱۷۱/۰۰۰ تومان): ۰/۶۶ سکه.

سال ۱۳۹۶: عیدی (۸۴۷/۵۰۰ تومان)، قیمت سکه (۱/۵۷۳/۰۰۰ تومان): ۰/۵۵ سکه.

سال ۱۳۹۷: عیدی (۱ میلیون تومان)، قیمت سکه (۴/۱۸۰/۰۰۰ تومان): ۰/۲۴ سکه.

سال ۱۴۰۱: عیدی (۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان)، قیمت سکه (۲۳/۵۹۵/۰۰۰ تومان): ۰/۰۷ سکه.

منبع: چندثانیه

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا