گوناگون

سیستان؛ بازهم رکوردار تورم استانی

جدیدترین گزارش  مرکز آمار به‌عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی حکایت از این دارد که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶٧,٩ درصد) است. در عین حال، استان بوشهر به مانند ماه قبل باز هم دارای کمترین میزان تورم یعنی ۴۸.۶ است….

به گزارش تجارت نیوز، در بهمنی که گذشت، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به عدد ۶٠٨,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ چهار محال و بختیاری با ۶.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویر احمد با ٢.٠ درصد است.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵٣,۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴٨.۶ درصد) است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴٧,٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان آذربایجان غربی (۵٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴٢.٧ درصد) است.

تورم خانوارهای شهری
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد در بهمن ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۵٩٨,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان چهار محال و بختیاری با ۵.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ١.٩ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۵٢,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶٣.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۶.٢ درصد) است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١۴٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۶,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (۵٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴١.١ درصد) است.

تورم خانوارهای روستایی
در بهمن ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۶۶٢,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.٠ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ قم با ۶.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١.٩ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۶,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٧٨.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیلان (۴٩.٢ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١۴٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ۵١,٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۵٨.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ خوزستان (۴۵.۴ درصد) است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا