گوناگون

تورم نقطه به نقطه ۵٣,۴ درصد

تازه‌ترین گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان از ادامه تورم بالای ۵۰ درصد دارد. در این گزارش آمده است که درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۵٣,۴ درصد بوده است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان ۶٧.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان بوشهر ۴٨.۶ درصد بوده است….

بیش‌ترین و کمترین تورم استانی
به گزارش تجارت نیوز، جدیدترین گزارش مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ تورم و رشد اقتصادی حکایت از این دارد که بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶٧,٩ درصد) است. درعین‌حال، استان بوشهر به مانند ماه قبل باز هم دارای کمترین میزان تورم یعنی ۴۸.۶ است.

فاصله تورم دهک اول با آخر ۹ درصد
نرخ تورم کل کشور در بهمن‌ماه ١۴٠١ برابر ۴٧,٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴۵.١ درصد برای دهک دهم تا ۵۴.٩ درصد برای دهک اول نوسان دارد.

تورم خوراکی‌ها ۷۱ درصد
محدوده تغییرات تورم دوازده‌ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز ٧١.٣ درصد برای دهک اول تا ۶۶.٣ درصد برای دهک هشتم است. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» بین ٣۵.١ درصد برای دهک‌های اول و چهارم تا ٣٩.۴ درصد برای دهک دهم است.

بیش‌ترین و کمترین تورم ماهانه
در ماه بهمن بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ چهارمحال و بختیاری با ۶.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کهکیلویه و بویراحمد با ٢.٠ درصد است.

تورم نقطه به نقطه ۵٣,۴ درصد
نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴٧,٧ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان آذربایجان غربی (۵٣.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (۴٢.٧ درصد) است. اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد در بهمن‌ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۵٩٨,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ۵.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد با ١.٩ درصد است.
تورم خانوار شهری
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۵٢,٧ درصد است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۶٣.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴۶.٢ درصد) است.
نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ١۴٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ۴۶,٩ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان لرستان (۵٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴١.١ درصد) است.

تورم خانوارها روستایی
در بهمن‌ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۶۶٢,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.٠ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ قم با ۶.٨ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١.٩ درصد است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵۶,٧ درصد است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٧٨.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان گیلان (۴٩.٢ درصد) است. نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ١۴٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ۵١,٧ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۵٨.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌ خوزستان (۴۵.۴ درصد) است.

ستاره صبح

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا