فرهنگی

آرامش قبل از توفان

یک گرافیست جوان به لوموند گفته است : ایران در لحظۀ کنونی آرامش قبل از توفان را سپری می‌کند. مردم بسیار خشمگین هستند. بزودی جنبش اعتراضی از سرگرفته خواهد شد و اینبار عاصی های دیگری در نتیجۀ اوضاع وخیم اقتصادی کشور به صف معترضان خواهند پیوست….

به گزارش رادیو فرانسه، غزل گلشیری، در گزارشی در روزنامۀ لوموند نوشته است که مهار مردم ایران دشوارتر از پیش شده است. به نوشتۀ او، اگر چه اعتراض‌های خیابانی در اغلب شهرهای کشور نادر شده‌اند، اما خیزش مردم ایران بعد از قتل مهسا امینی زنجیرهای سلطۀ رژیم اسلامی بر جامعه را شل کرده است. زنان دیگر برای ظاهر شدن در خیابان‌ها بدون حجاب اجباری ترسی به دل راه نمی‌دهند. افزون بر این، وخامت سریع اوضاع اقتصادی، تورم مهارگسیخته و مشکلات زندگی روزمره خبر از توفانی قریب الوقوع می‌دهند.

گزارشگر لوموند افزوده است که حتا در سنتی‌ترین شهرهای کشور حضور زنان در ملاء عام بدون حجاب اجباری بدل به واقعیت جدید و روزمره شده است و روز به روز از جمله در بین فروشندگان بر شمار آنان افزوده می‌شود. به نوشتۀ گزارشگر لوموند، البته حکومت از فشارهای خود علیه زنان نکاسته به ویژه در دانشگاه‌ها می کوشد به هر طریق از نزدیک شدن دختران و پسران به یکدیگر جلوگیری کند، هر چند دیگر کسی به فشارها و دستورات آنان اعتنایی نمی کند.

سارا، یک دختر دانشجو، با اشاره به سرکوب های ماه های اخیر در ایران گفته است : “در ظاهر شکست خورده به نظر می رسیم، اما، در واقعیت برای نبرد آتی نفس تازه می کنیم.”

یک جامعه شناس مقیم ایران نیز که نخواسته نامش فاش شود به گزارشگر لوموند گفته است : اعتراض های جاری در ایران نه شکست خورده‌اند نه پایان گرفته‌اند. معترضان سرگرم بازسازی قوای خود و همچنین بازنگری در تجربۀ اعتراض خود هستند. آنان می خواهند برای ساماندهی مجدد خود به اشتباهات خویش پی ببرند. این بازنگری ها به گفتۀ جامعه‌شناس مقیم ایران در تمام محافل حتا خانواده‌ها در جریان است و عملاً مقاومت را به امری جمعی تبدیل کرده است. به گفتۀ جامعه شناس مقیم ایران تا انفجار اجتماعی بعدی که دور نخواهد بود، ایرانی‌ها به زندگی ادامه می‌دهند، زیرا زندگی یکی از ستون‌های خیزش جاری در کشور است.

گزارشگر لوموند در ادامه افزوده است که وخامت اوضاع اقتصادی ایران طی هفته‌های گذشته به یکی از عوامل خشم عمومی و اضطراب و نگرانی دائمی نسبت به آینده بدل شده است. یک گرافیست جوان، به نام پگاه، در توصیف وخامت اوضاع اقتصادی بعید ندانسته که شمار بالایی از مردم در اثر گرسنگی حتا جان خود را از دست بدهند. به گفتۀ این جوان : ایران در لحظۀ کنونی آرامش قبل از توفان را سپری می‌کند. مردم بسیار خشمگین هستند. بزودی جنبش اعتراضی از سرگرفته خواهد شد و اینبار عاصی های دیگری در نتیجۀ اوضاع وخیم اقتصادی کشور به صف معترضان خواهند پیوست.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا