زحمتکشان

بیمه ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی معطل پرداخت دولت است

«دولت طبق سهمیه اعلام شده توسط خودش برای بیمه‌ ی ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی که در نوبت هستند باید ۹۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.» …

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی همدان خواستار پرداخت بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی شد.

«رحیم جاویدان» به ایلنا گفت: دولت طبق سهمیه اعلام شده توسط خودش برای بیمه‌ ی ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی که در نوبت هستند باید ۹۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که تا به امروز این مبلغ به حساب سازمان واریز نشده است.

وی با اشاره به تعهد دولت در خصوص بیمه ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال ۹۲، ادامه داد: تا پایان تیرماه سال‌ جاری، تنها ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت‌ پوشش سازمان تأمین‌ اجتماعی قرار گرفته‌‌اند و ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی دیگر در نوبت‌اند.

این فعال صنفی با اشاره به وعده مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بیمه ۵۰ هزار کارگر ساختمانی مازاد بر بودجه تخصیص یافته، ادامه داد: سهمیه ۲۰۰ هزار نفری وعده داده شده با ۲ میلیون کارگر ساختمانی در سراسر کشور که متقاضی بیمه هستند و تا کنون بیمه نشده‌اند فاصله بسیار زیادی دارد و این فاصله جز با حذف سهمیه بندی و جایگزینی در آمد حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی با بودجه دولتی ممکن نیست.

گفتنی است بر اساس قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه‌های ساختمانی صورت می‌گرفت ولی اکنون با تصویب مجلس سازمان امور مالیاتی مکلف شده است بودجه ۹۰۰ میلیارد تومانی بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. ‏

وی در پایان تصریح کرد: از این سهمیه ۵۰ هزار نفری، تنها ۱۵۰۰ سهمیه به کارگران ساختمانی همدان تعلق می‌گیرد در حالی که در این استان بیش از ۱۵ هزار کارگر ساختمانی متقاضی بیمه هستند بنابراین آن ۱۵۰۰ سهمیه در برابر این ۱۵ هزار کارگر رقم قابل توجهی نیست.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا