جوانان

محرومیت دانشجویان علوم پزشکی تبریز از تحصیل و جلوگیری از ورود دانشجویان هنر به دانشگاه

۱۶ دانشجوی علوم پزشکی تبریز از تحصیل محروم شدند. این احکام به علت اعتراض ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان علوم پزشکی تبریز به روند مسمومیت گسترده و چند ماهه دانش آموزان صادر شدند.. .

طی دو روز گذشته حراست دانشگاه هنر از ورود بسیاری از دانشجویان دختر و پسر به پردیس باغ ملی ممانعت به عمل آورده و حتی به خود اجازه دادند نسبت به نوع شلوار دانشجویان دختر نظر کارشناسی بدهند …

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

روز یکشنبه ۲۰ فروردین، حداقل ۱۶ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رای شورای بدوی کمیته انضباطی دانشگاه به اتهام ایجاد/شرکت در بلوا و آشوب، به تعلیق از تحصیل به مدت یک یا دو ترم محکوم شدند. این احکام به علت اعتراض ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان علوم پزشکی تبریز به روند مسمومیت گسترده و چند ماهه دانش آموزان صادر شدند!احکام دانشجویان به شرح زیر می‌باشد:
الف‌) محرومیت از تحصیل به مدت دو نیمسال برای ۶ نفر از دانشجویان علوم پزشکی تبریز
ب) محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال برای ۱۰ نفر از دانشجویان علوم پزشکی تبریز
ج) احکام ۱۰ نفر از دانشجویان برای رسیدگی به شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت ارسال شده که امکان صدور احکام بلندمدت تعلیق از تحصیل (سه ترم یا بیشتر) برای این دانشجویان وجود دارد!

دانشگاه هنر

طی دو روز گذشته حراست دانشگاه هنر از ورود بسیاری از دانشجویان دختر و پسر به پردیس باغ ملی ممانعت به عمل آورده و حتی به خود اجازه دادند نسبت به نوع شلوار دانشجویان دختر نظر کارشناسی بدهند. همچنین خانم محجبه‌ای وظیفه‌ی بستن دکمه‌های مانتوی دختران و پوشاندن شال برسر آن ها را برعهده گرفته بود.
روز شنبه دانشجویان ضمن اعتراض به این رویه‌ی سخیف و موهن و غیرقابل تحمل که به‌طور مشخص حق تحصیل آن‌ها را نشانه گرفته‌ است، خواستار حضور محمدرضا حسنایی و پاسخگویی وی شدند که با پاسخ عجیب حراست مواجه شدند: “این مسئله به دانشگاه مربوط نیست و به حراست مربوط است.”
لازم به ذکر است در جریان اعتراض دانشجویان به این مسئله، یکی از دانشجویان با تصمیم شخص ریاست حراست، بدون طی کردن مسیر قانونی، ممنوع الورود شد.
در پی فراخوان دانشجویان برای اعتراض، در پی فراخوان اعلام شده در روز ۲۰فروردین برای تحصن جهت اعتراض نسبت به تعرض حراست به دانشجویان، روز یکشنبه حراست دانشگاه جهت سرکوب هر نوع اعتراضی با فراخواندن نیروهای لباس شخصی و ماموران انتظامی، علی رغم حضور تعدادی از دانشجویان، مانع از برگزاری تحصن جلوی درب دانشگاه شدند.
به گزارش شوراهای صنفی دانشگاه های کشور نیروهای لباس شخصی که در پردیس باغ ملی دانشگاه هنر مستقر شده‌ بودند با حراست دانشگاه در ارتباط بودند. همچنین لیست جدیدی از دانشجویان ممنوع‌الورد در دست حراست است که علی‌رغم پیگیری و پرسش دانشجویان، علت این ممنوعیت ورود به دانشگاه مشخص نشده است. گفته می‌شود در جریان اعتراض دانشجویان به جلوگیری از ورود به دلیل پوشش، یک دانشجوی دختر توسط افراد لباس شخصی ربوده شده است. اطلاعات بیشتری از این دانشجو هنوز در دست نیست.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا