زنان

“طرح جمعیت” مجلس : محدودیت باز هم بیشتر برای اشتغال زنان

طبق اخبار روزنامه های رسمی، مجلس زن ستیز وارتجاعی ایران در روزهای اخیر، در پی رهنمودهای “داهیانه” ولی فقیه در رابطه با افزایش جمعیت، مشغول تهیه طرحی ارتجاعی است تا محدودیت های بیشتر برای اشتغال زنان را شکل قانونی دهد /…

طبق اخبار روزنامه های رسمی، مجلس زن ستیز وارتجاعی ایران در پی رهنمودهای “داهیانه” ولی فقیه در رابطه با افزایش جمعیت، مشغول تهیه طرحی ارتجاعی است تا محدودیت های بیشتر برای اشتغال زنان را شکل قانونی بخشد . خانم توران ولی مراد در سایت خبرآنلاین می نویسد:
طرحی که به نام جمعیت در کمسیون فرهنگی مجلس در دست بررسی و تصویب است اشتغال را برای دختران، زنان و افراد مجرد محدود می کند و فرصت اشتغال را از آنان می گیرد. این در حالی است که قانون اساسی سیاستگزاران، قانونگزاران و مجریان را به رفع تبعیض علیه زنان و زمینه سازی و ایجاد امکانات جهت رشد و تعالی و تقویت جایگاه انسانی آحاد ملت موظف کرده است. این طرح در جهت تشدید و تقویت تبعیض علیه دختران و زنان است.

طرح جمعیت که در کمسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی و تصویب است دو ماده از آن اشتغال دختران، زنان و افراد مجرد را با مشکل جدی روبرو می کند. اگر این دو ماده همان گونه که نوشته شده اند به تصویب برسند دختران و زنان برای یافتن شغل می روند انتهای لیست و مجردها هم از یافتن کار محروم می شوند.

ماده (۹) طرح جمعیت می گوید: “در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.”

می گذریم از این که کلمه اولویت در قانون به چه معنی می تواند باشد و این که آیا این ماده در حد یک انشاء است یا الزام است و عمل نکردن به آن جرم روشن نیست. روشن نیست که آیا قانونی بی ضمانت اجرا است تا آن جا که لازم باشد به آن استناد شود و آن جا هم که نه، نه.

ماده (۱۰) این طرح هم می گوید: “۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.” ( پایان نقل قول از توران ولی مراد در سایت شبکه زنان ایران)

این طرح نیز در کنار سایر طرح های زن ستیزانه تلاشی است برای به خانه راندن زنان از عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، تا خشونت دولتی و در این مورد ، محدودیت های بیشتر برای اشتغال زنان به بهانه افزایش جمعیت، شکل قانونی به خود گیرد و همان طور که خانم ولی مراد بیان داشتند اگر این دو ماده به تصویب برسند دختران و زنان برای یافتن شغل در انتهای لیست قرار گرفته و مجردها هم از یافتن کار محروم می شوند. .

مازنان / ۷ آذر /
http://mazanan.com

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا