گوناگون

انجمن صنفی فرهنگیان هرسین: زندگی را کشتید!

بیانیه انجمن صنفی فرهنگیان هرسین در محکومیت اعدام معترضان اخیر

زندگی را کشتید!

صبح را کشتید! “انسان” را کشته می خواهید!

زندگی را، صبح را و “انسان” را مزاری هست.

بر این مزار ها “ماتم” نمی گیرند.

بر این مزار ها گریه و مویه و مرثیه نمی کارند!

هرگز! هرگز!

خشم مقدس و عصیان و بغض و نفرت است که زمین شقاوت و استبداد را شخم می زند آنگاه، با رعدی به فریاد تاریخ و ابری به سهمگینی انقلاب، باران “خون” می بارد، “خونی” که  زندگی و صبح و “انسان” را خلق کند.

صبحی، که افق آن رهایی و برابری است. زندگی ای، که عشق و خرد را هدیه می دهد و “انسانی” که ، “اعدام” را تاب نیاورد.

آری!

با شمایانم ای قوم!

که، خدا را در کابین پول و خشونت دفن کرده اید.

که، تنها فرمانتان برای بقا، این است: بکشید.

هان ! آگاه باشید!

انسان امروز با احکام ضد بشری دیروز بس بسیار بیگانه است، قانون اعدام نمی تواند برای جامعه امنیت فراهم سازد، خود محوری، خون آشامی، قهر سازمان یافته ای که در این قانون نهفته است نمی تواند “بقا” را ضمانت کند.

جامعه “اردوگاه” نیست، انسان از پیش مقتول هیچ فرد و تفکری نیست، ابزار انگاری انسان، و از “خون” و “جان” او کالا ساختن امری مردود و قرون وسطایی است که زنده نگه داشتن آن هر قدرتی را به گورستانِ تاریخِ مستبدان فرا می خواند.

ناکارآمدی شما در تمامی عرصه های زیست اجتماعی بر هیچ انسان منصف و آزاده ای پنهان نیست.

با “اعدام”، این حربه ی فاسد نمی توان بر این همه ستم سیستماتیک سرپوش نهاد.

با “اعدام” نمی توان به جنگ اراده هایی آمد که انتخاب کرده اند: “زندگی” می خواهند.

مردم  بغض فروخورده:

“خوشا به حال کسانی که خون و خردشان چنان درست به هم پیوند خورده اند که دیگر چون نی نیستند که سرانگشتان بخت (قدرت) هر نوایی را که بخواهد از ایشان بیرون کشد.” (شکسپیر)

سنت “اعدام” باید برچیده شود

تسلیت به مردم غمدیده ایران و خانواده محترم مجید کاظمی، صالح میر هاشمی، سعید یعقوبی و همه خانواده هایی که درد این پدیده شوم را تجربه کرده اند.

انجمن صنفی فرهنگیان هرسین

۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

منبع: شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا