جوانان

به انگیزه روز جهانی حمایت از کودکان

روز جهانی حمایت از کودکان ۱ ژوئن، در حالی فرا رسیده است که کشتار کودکان طی سالها و به ویژه در ماه های جنبش اعتراضی مردمی اخیر، در خیابان ها و بازداشتگاه های جهنمی سرکوبگران حاکم امری روزانه می باشد. تاکنون کودکان بسیاری در زندانها به دلیل معترض بودن، زیر شکنجه بسر برده و با احکام ظالمانه روبرو شده اند، …
شماری پس از آزادی به دلیل فشارها و صدمات جسمی و روحی به قتل رسیده اند. از سوی دیگر حملات شیمیایی مرگبار اخیر به مدارس و فضاهای آموزشی (عمدتا دخترانه) که با مسمومیت سریالی و هول و هراس کودکان توام بود، روی دیگر سرکوب فراگیر در جامعه به قیمت قربانی ساختن کودکان بیگناه محسوب می شود.

علاوه بر این بخشی از کولبران و سوختبران مناطق محروم که هر روزه مورد سرکوب و کشتار قرار دارند و یا نان خون آلود را به سر سفره های فقیرانه خانواده های خود می برند، کودک هستند. کودکان چه در مراکز کار و چه در خیابان بخشی از این چرخه خونین ستم و بهره کشی اند که از کودکی کردن محروم مانده اند. همچنین کودکان دختر بیشماری در ورطه فقر و جهل و فرهنگ مردسالارانه، از دنیای کودکی به ازدواج های اجباری خشونتبار بدون هیچگونه دسترسی به امکانات و حمایت های مادی و معنوی مسئولانه، پرتاب گشته و کودک-همسر یا کودک-بیوه اند. قتل های شنیع ناموسی در همین راستا همچنان زندگی دخترکان را در بستری از خشونت های خونبار قربانی می سازد.

همانگونه که جنبش سراسری اعتراضی مردم در خیابان ها با گلوی خونین و پیکر و چشمانی گلوله بار، سراپای این بساط ظالمانه ویرانگر را با فریاد زن زندگی آزادی نشانه رفته است، زندگی بالنده، رفاه و شادی برای کودکان بخش مهم و جدایی ناپذیر از دورنمای مبارزات همه جانبه جاری توده های مردم است.

۱۱ خرداد ۱۴۰۲
گروه اتحاد بازنشستگان

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا