ویژه ۱۶ آذر

دانشگاه زنده است – جمعی از دانشجویان دانشگاه های آزاد

روز دانشجو در پیش است. در تاریخ معاصر ما جنبش دانشجویی همواره نوعی پرچم و گواه برای حرکت مردم بوده است.در تمامی دوران پنجاه و شش سال پس از ۱۶ آذر ۱۳۳۲، جنبش دانشجویی کشور به عنوان یکی از گردان های رزمنده جنبش مردمی میهن نقش حساس و مهمی را در رویدادهای کشور ایفاء کرده است . در روزهای تلخ بعد از کودتا و در تاریک‌ترین برهه از تاریخ ملت ما، زمانی که همه آرزوها برباد رفته به نظر می‌رسید آنچه در شانزدهم آذر ۱٣٣۲ روی داد شاهدی بود که معلوم می‌کرد روح مردم و خواسته‌های تاریخی‌شان هنوز زنده است. آن «سه قطره خون» و آن «سه آذر اهورایی» که روز دانشجو را پایه گذاشتند، پس از نیم قرن هنوز از تازگی، درخشندگی و اهمیت برخوردارند و این به خاطر آن است که نسبت به وجود و حیات واقعیتی عظیم‌تر در جان مردم شهادت ‌دادند…

به نام ایران و به نام دانشجوی ایرانی که ندای حق طلبی اش دمی خاموشی نمی گیرد و بازهم به نام دانشجو . آن دانشجو که خزیده در گوشه سلولی تنگ و تاریک روز بزرگداشتش را سر می کند.

روز دانشجو در پیش است. در تاریخ معاصر ما جنبش دانشجویی همواره نوعی پرچم و گواه برای حرکت مردم بوده است. در روزهای تلخ بعد از کودتا و در تاریک‌ترین برهه از تاریخ ملت ما، زمانی که همه آرزوها برباد رفته به نظر می‌رسید آنچه در شانزدهم آذر ۱٣٣۲ روی داد شاهدی بود که معلوم می‌کرد روح مردم و خواسته‌های تاریخی‌شان هنوز زنده است. آن «سه قطره خون» و آن «سه آذر اهورایی» که روز دانشجو را پایه گذاشتند، پس از نیم قرن هنوز از تازگی، درخشندگی و اهمیت برخوردارند و این به خاطر آن است که نسبت به وجود و حیات واقعیتی عظیم‌تر در جان مردم شهادت ‌دادند.
این روز را با یاد یاران زندانیمان پاس بداریم.یاد دانشجویانی که از دانشگاه اخراج شده اند ، به زندان رفته اند ، شکنجه شده اند و جان باخته اند .
دانشگاه همواره با ایستادگی دانشجویان آزادیخواه زنده و سرشار به مسیر خود در راه آزادی ایران از چنگال فاشیسم مذهبی و دیکتاتوری ولی فقیه که مرکب از دروغ و ریا و جنایت و فساد و تجاوز و توحش و فریبکاری است ؛ادامه داده است.
برآنیم تا در شانزدهم آذر امسال اعتراض خود را به ولایت دروغین فقیه و رژیم نامشروع جمهوری اسلامی اعلام داریم و در تمامی دانشگاهها بافریاد رسا اعتراض کنیم .پیشایش از دانشجویان دانشگاههای سراسر ایران عزیزمان می خواهیم که در مقابل برپایی سخنرانی های فرمایشی بایستند و با اطلاع رسانی گسترده این اقدامات فریبکارانه را خنثی کنند.
به احترام همه خون های ریخته و برای آن که به ارتجاع حاکم بار دیگر نشان دهیم که حلقه های این زنجیر از هم نگسسته اند، در ۱۶ آذر امسال از دانشجویان می خواهیم که از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در کلاسهای درس خویش حضور نیابند .امیدواریم سایر دانشگاه ها نیز در این راه ما را یاری نمایند.
همانگونه که بارها گفته ایم تا آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی دست از مبارزه برنخواهیم داشت.

زنده باد جنبش دانشجویی
۱۴ آذر ۹۲

جمعی از دانشجویان دانشگاه های آزاد :
– واحد زاهدان
– واحد قشم
– واحد میناب
– واحد بندرعباس
– واحد زابل

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا