گوناگون

هشداری به اصلاح طلبان در مورد انتخابات

اصلاح طلبان بدانند که دیگر منطق دوم خرداد و اصلاحات سنتی جواب نمی دهد، جامعه نه تنها به این رویکرد بی توجهی نشان داده بلکه در بسیاری موارد آن را مقصر هم می داند، فلذا با این تحلیل های تکراری نمی توان در فضای بسته سیاسی و بن بست هایی که حاکمیت پدید آورده مانند سابق کنشگری سیاسی داشت و به نظر مردم و اعتراض و جنبش آنان بی توجه بود که مردم از این مرحله عبور کرده و روی گردانند و اعتمادی به برگزاری سالم انتخابات ندارند.

از بامداد خمار تا شب سراب

علیرضا کفایی

ظاهراً پیش از موعد از سوی حاکمیت سوت آغاز انتخابات نواخته شده است و هر چند تب و تاب انتخابات در میان مردم و در کف جامعه مشاهده نمی شود اما جریان ها و جبهه های سیاسی چپ و راست خود را به در و دیوار می زنند تا تنور را گرم کنند، عده ای هم حتماً منافعی دارند.

با اصولگرایان و تندروها و رابطین و نفوذی های خاص! کاری نیست، آنان وظیفه ای دارند و به امر عمل می کنند و همیشه بازیگر این میدان از پیش تعیین شده بوده و خواهند بود، اما اصلاح طلبان و خصوصاً جبهه اصلاحات در صورت ورود به این میدان، توجه داشته باشند که با چه توجیهی می خواهند وارد بازی از قبل واگذار شده شوند و چرا باختن عامدانه و حاکمانه را با عبور از دوستان خود و از مرام اصلاح طلبی می پسندند؟ و به امری نمایشی که مشروعیت خود را از دست داده و سلامت انتخاباتی وجود ندارد؛ رضایت می دهند؟ چه اتفاقی افتاده که همچنان می خواهند به خود امید واهی دهند که انتخابات سالم برگزار خواهد شد؟

قواعد بازی انتخابات در ایران در دست حاکمیت و با نظارت استصوابی تعریف می شود و معلوم است که از ابتدای امر شکست اصلاح طلبان طراحی شده است وانگهی مشکلات و مصیبت های عدیده اقتصادی و معیشتی و وضعیت وخیم و بحرانی جامعه و مردم نیازی به توضیح ندارد، پس چرا و چگونه برخی از اصلاح طلبان اصرار بر شرکت در انتخابات و عرصه سیاسی که نه آزادنه است و نه عادلانه دارند؟ آیا فقط می خواهند حس کاذبی از فعالیت سیاسی را تزریق کنند و خود و مردم را گول بزنند؟

اصلاح طلبان بدانند که دیگر منطق دوم خرداد و اصلاحات سنتی جواب نمی دهد، جامعه نه تنها به این رویکرد بی توجهی نشان داده بلکه در بسیاری موارد آن را مقصر هم می داند، فلذا با این تحلیل های تکراری نمی توان در فضای بسته سیاسی و بن بست هایی که حاکمیت پدید آورده مانند سابق کنشگری سیاسی داشت و به نظر مردم و اعتراض و جنبش آنان بی توجه بود که مردم از این مرحله عبور کرده و روی گردانند و اعتمادی به برگزاری سالم انتخابات ندارند.

فضای انتخاباتی از گذشته هم سردتر و بی رمق تر است و غیر واقع گرایانه است که در این فضا در پی انتخابات بود و تصور کرد که کار خارق العاده ای ممکن است صورت پذیرد، گیریم که برگزیده هم شدید، فردای انتخابات چه پاسخی دارید و با قانون جدید چه می کنید، با شورای نگهبان و با این وضعیت چه دردی را دوا خواهید کرد. “ظلمات است بترس از خطر گمراهی”آن مستی دوم خرداد پایان پذیرفت؛ امروز مردم حساب کشی می کنند و گاهی لحن و کلام آنان به تندی می گراید.

هشیار باشید که اکنون دیگر دوم خرداد نیست بلکه “بامداد خمار” است و “شب سراب” و باید تحمل کرد تا راهی واقع بینانه برای برون رفت از این وضعیت یافت، در “خماری” نمایند و به “سراب” دلخوش نشوید.

برگرفته از کانال نویسنده

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا