جوانان

سرکوب دانشجویان؛ بلاهتی که اتاق فکر رژیم “ولایی” در آن گرفتار است

جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد انقلاب مهسا و در وحشت از خیزش دانشجویی به احضار گسترده دانشجویان دانشگاه های امیرکبیر، علامه، خواجه نصیر، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و اصفهان روی آورده است….

به گزارش رسانه‌های دانشجویی، کمیته‌های سرکوبگر حکومتی در دانشگاه ها موسوم به‌کمیته‌های انضباطی ۲هزار و ۸۳۴دانشجو در سراسر کشور را احضار کرده‌اند. بیشترین تعداد دانشجویان احضار شده را دانشگاه علم وصنعت با ۳۲۴نفر دارد.

بلاهتی که اتاق فکر “نظام” در آن گرفتار است

طی دو روز گذشته در کانال‌های متعدد تلگرامی شاهد خبرهای پیاپی درباره‌ٔ صدور احکام گوناگون علیه دانشجویان بودیم. سرجمع این خبرها گویای چندین حکم در محکومیت صدها دانشجو در سراسر ایران است. معلوم می‌شود پتانسیل سیاسی و اجتماعی میان جامعهٔ ایران خاصه میان دانش‌آموزان و دانشجویان و زنان در گرامیداشت سالگرد انقلاب مهسا اتاق فکر نظام را در وحشتی همه‌جانبه فرو برده است.

راستی رژیم “ولایی” را چه می‌شود که درست یک ماه مانده به سالگرد قیام و در آستانه‌ٔ گشایش دانشگاه ها، ناگهان اقدام به احضار صدها دانشجو از طریق حراست دانشگاه و کمیته‌های انضباطی می‌کند؟

بلاهتی که اتاق فکر نظام در آن گرفتار است و البته راه برون‌رفت هم ندارد، درک نکردن مشخصات و ویژ‌گی‌های سیاسی و اجتماعیِ جامعه ای است که از قیام ۱۴۰۱ برآمده است. قیامی که شاخص بارز آن عبور از تمامیت نظام ولایت فقیه با تمرکز بر نفی شخص ولی‌فقیه بوده است. آثار منتج از آن هم مرزبندی اکثریت جامعه با حاکمیت را صیقل زد، هم باعث شتاب گرفتن ریزش در درون حاکمیت و شقه‌های بیشتر در ساختار سه قوه‌ٔ آن شد.

حالا چنین جامعه‌ ای را با نمایندگان یک قشر پیشرو آن در قامت دانشگاه و دانشجو در نظر بگیرید تا بیشتر آشکار شود که تمام سرمایه‌گذاریهای نظام از خمینی تا خامنه‌ای در به جیب زدن دانشگاه تحت عنوان «انقلاب فرهنگی» و «وحدت حوزه و دانشگاه» از قضا جبهه‌ٔ دانش و ترقی را به جبهه سرنگونی‌خواه تمام‌عیار تبدیل نموده است.

بلاهت توسل به ارعاب و سرکوب عریان در دانشگاه ها در آستانه‌ٔ سالگرد قیام، هیچ آبی برای رژیم خامنه ای گرم نخواهد کرد. بلاهت اتاق فکر نظام فقط منجر به تکثیر سرنگونی‌خواهان در وسعتی گسترده و با شتابی حداکثر می‌شود. این خصلت دوران بلوغ آثار استراتژیک سیاسی و اجتماعیِ قیام ۱۴۰۱ است. رژیم خامنه ای این را حس می‌کند ولی بدبختیِ چاره‌ناپذیرش این است که در انقباض حداکثر، زنجیرهای دست‌وپایش را بیشتر می‌کند. به همین دلیل است که مدام از پیکر نظام کنده می‌شود و به وسعت جبهه‌ مردم می‌افزاید.

دستگاه حاکمیت ترور “ولایت فقیه” برای انکار قتل مهسا چند صد نفر دیگر را کشت، اما ناگهان خصلت سیاسیِ جامعهٔ ایران تغییر بنیادین نمود و خواسته‌ٔ سرنگونی شتاب بیشتری گرفت و ژرفای بیشتری یافت. حالا هم پراکندن ارعاب و هراس در دانشگاه ها فقط منجر به تکثیر تنها راه‌حل قاطع شده و رجوع به قیامی فراگیرتر را میان دانشجویان و استادان ترویج خواهد کرد. این خصلت سیاسیِ همه‌جانبه پس از قیام ۱۴۰۱ است. به همین دلیل رژیم تمام اتهامات دانشجویان را منوط به این قیام کرده است.

توسل به محرومیت‌سازی و ارعاب در دانشگاه ها مثل تمام نمونه‌های مشابه دیگر هم‌چون لایحه‌ٔ ضدمردمی عفاف و حجاب حتا در منظر خودی‌های نظام هم رنگ باخته و موجب تشدید بیش‌از‌پیش دعواها و نعره‌کشی‌های آنها می‌شود.

اتاق فکر نظام نمی‌تواند بفهمد که پیش از قیام سال گذشته این پتانسیل سرنگونی بود که تکثیر می‌شد ولی پس از قیام، مطالبه‌ٔ مادی سرنگونی نظام در رگ و جان جامعهٔ ایران به‌طور خاص اقشار پیشتاز و بالنده هم‌چون دانشجویان و دانش‌آموزان و زنان جریان دارد و تعادل‌قوا علیه کلیت نظام را محل به محل و شهر به شهر مترصد ضربه‌ٔ نهایی نموده است.

جمهوری اسلامی پس از قیام ۱۴۰۱دست به هر سرکوب‌گری در هر نوع و موضوع و حجمی بزند، فقط نگهداری عمارت نظام در مرداب است و بس.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا