اخبار

بحران تورم در انتظار اقتصاد

موضوع نقدینگی در ایران به یکی دو سال گذشته مربوط نمی‌شود. این معضل از سال ها پیش شروع شده و دوران رفسنجانی شدت یافته  و تا هم‌اکنون ادامه داشته و به ارقام نجومی رسیده است….

افزایش نقدینگی و چاپ پول در دولت رئیسی کاملا قابل رویت است و تورم شدید در این دوره نیز در اثر همین سیاست‌های اقتصادی طی دو سال اخیر است. در مقابل دولت رئیسی مدعی است که با منطق اقتصادی خاص خود موفق به حل‌بحران کسری بودجه بدون چاپ پول شده است.

به گزارش فراز دیلی، قدرت امام وردی،استاد اقتصاد، درباره افزایش نقدینگی و تورم در دولت سیزدهم گفت: «یک سری روابط منطقی در اقتصاد وجود دارد که به شکل دستوری و رسمی نمی‌توان اثرات آنر‌ا از بین برد و اقتصاد کار خود را را انجام می‌دهد. افزایش پایه پولی که منشا آن ناترازی سه گانه در کسری بودجه دولت و بانک و تجارت خارجی است بر تورم تاثیر مستقیم دارد. بحث درون‌زایی و برون‌زایی خلق پول منجر به خلق پول بیشتر و ایجاد نقدینگی می‌شود. با این روش در‌بلند مدت نیز تورم را به دنبال دارد».

او در ادامه درباره نظر دولت نسبت به تورم اشاره کرد: «دولت فعلی اصرار دارد که روابط علت و معلولی که در تئوری اقتصاد کلان نیز تجربه شده، نادرست است. آن‌ها معتقد نیستند که پایه پولی منجر به نقدینگی و تورم خواهد شد و جریان را برعکس نتیجه گیری می‌کنند. برای اینکه این رابطه را نقد کنند و برعکس حرکت کنند؛معتقدند که افزایش پایه پولی که به رقم ۴۲درصد رسیده و بی‌سابقه است، علت مشکل‌نیست».

امام‌وردی افزود: «دولت معتقد است که افزایش پایه پولی ربطی به تورم ندارد. دولت معتقد است حجم نقدینگی با وسعت رشد کمتری جریان دارد و پایه پولی هم ۴۲ درصد افزایش یافته و ثابت کردیم که افرایش پایه پولی منجر به تورم نخواهد شد. آن‌ها توجه نمی‌کنند که کمبود نقدینگی و ناترازی چه اثرات مخربی بر معیشت مردم دارد».

امام‌وردی در رابطه با اقدام دولت برای جبران کسری بودجه گفت: «رییس جمهور گفت کسری بودجه را با چاپ پول تامین نکردیم و از کانال های دیگر این کار را کردیم اما اصلا مشخص نیست آن راه‌ها چیست. دولت منابع بانک‌ها را به بانک مرکزی برده است. با این کار بدهی دولت بانک زانک مرکزی منفی شده است و دولت با این روش از بانک طلبکار است. در اصل دولت منابع بانک‌ها و شرکت های دولتی را به اسم دولت تحت عنوان سپرده دولت به بانک مرکزی برده است».

این استاد دانشگاه در پایان گفت: «دولت به جای اینکه مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند حالا بانک‌ها به طور غیر مستقیم وادار به استقراض شده‌اند. شاید این اقدام مشکل دولت را به تعویق بیندازد اما در نهایت تورم و رشد نقدینگی را خواهیم داشت. وزیر اقتصاد اعتراف کرد که اگر روند همینگونه باشد و جهش ارزی نداشته باشیم تورم ۴۰درصدی را در پایان سال خواهیم داشت. این صحبت نیز با ادعای اولیه شان مینی بر تورم تک رقمی نمی‌خواند. دولت گویا نمی‌داند که اگر جلو رشد نقدینگی را نگیرد دچار بحران تورم می‌شود».

بحران اقتصادی‌ای که پیامدهای مخرب آن در افزایش بدون توقف ارزهای خارجی به‌‌طورکامل نمایان است، ماحصل چندین دهه سیاست‌هایی است که فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی و انگلی را به جامعه تحمیل کرده است. حتی هم‌اکنون هم که حاکمیت به واسطه تحریم‌ها شاهد فشار فزاینده به مردم است، حاضر نیست از ادامه دادن به این سیاست‌ها ‌دست بکشد. بحران اقتصادی‌ای که گریبان مردم را گرفته است به تحریم‌های اقتصادی ربطی ندارد، بلکه آن را تشدید کرده است. دولت ایراهیم رئیسی نه‌تنها در طول دو سال گذشته نقدینگی را کنترل نکرده است بلکه افزایش آن را در سطحی بی‌سابقه شاهدیم. نقدینگی نجومی، بیکاری، فعالیت‌های اقتصادی غیرتولیدی، افزایش ارزهای خارجی و جز این‌ها، وضعیت غیرقابل‌تحملی را به زحمتکشان میهن تحمیل کرده است.

باید از تمامی امکانات موجود استفاده کرد تا دولت به اتخاذ سیاست‌هایی منطبق بر نیازهای عاجل مردم مجبور شود.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا