احزاب و شخصیت‌ها

شادباش به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد….

شادباش هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

رفقای گرامی!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ۱۰ مهر، هشتادودومین سالگرد بنیان‌گذاری حزب تودۀ ایران را شادباش گفته و بدین مناسبت به همۀ اعضا و یاران حزب تودۀ ایران صمیمانه و رفیقانه درود می‌فرستد.

حزب تودۀ ایران از ادامه‌دهندگان راستین جنبش چپ و سوسیالیستی ایران بوده و در زمینۀ آگاهی‌بخشی و سازمان‌دهی لایه‌های اجتماعی مردم کشور، به‌ویژه زنان، کارگران و زحمتکشان برای مبارزه با استعمار و ارتجاع حاکم در راستاى مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادى، عدالت اجتماعى، برابرى و استقرار حاکمیت ملى مبارزه کرده است. خدمات ارزنده و تأثیرات عمیق حزب تودۀ ایران در راستای اهداف و آرمان‌های صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در روندهای اجتماعی وسیاسی طی شده در میهن ما، از بدو تاسیس حزب تودۀ ایران در سال ۱۳۲۰ غیر قابل انکار است. خدمات فرهنگی حزب در یاری‌رسانی به پرورش نسل بزرگ اندیشه‌ورزان، روشنفکران و فرهنگ‌سازان سهم بسیار مهمی در تاریخ اجتماعی و سیاسی در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ کشور داشته است.

این واقعیتی است که کشور ما در بزنگاه تحولات سیاسی بین‌المللی حادی قرار دارد و دخالت‌های قدرت‌مند خارجی و توطئه‌های امپریالیسم یارویاورو مشوق حکومت‌های ارتجاعی داخلی، چه در دوران حکومت سلطنتی و چه در دوران حکومت ولایی جمهوری اسلامی در سرکوب جنبش‌های مترقی و سازمان‌های سیاسی مردمی بوده‌اند. این آفت بر فراز و فرودهای فعالیت حزب تودۀ ایران تاثیر بسیاری داشته است، هم‌چنان که بر فراز و فرودهای فعالیت سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت). از قِبل این دخالت‌ها و این توطئه‌ها و این هم‌دستی‌ها حزب شما و سازمان ما رنج‌های فراوانی کشیده و دچار آسیب‌های فراوانی شده‌اند.

جان‌فشانی پر شمار مبارزین نامدار صفوف حزب تودۀ ایران و سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) علی‌رغم هزینه‌های سنگین، اراده استوار و از جان‌گذشتگی بی‌همتای رفقای توده‌ای و فدایی برای مبارزه در راه آرمان‌های راستین و خواست‌های مردمی آنان را به اثبات رسانیده است. مبارزه و ایستادگی دوشادوش فداییان و توده‌ای‌ها در شکنجه‌گاه‌های جمهوری اسلامی و جان‌بازی در جریان فاجعۀ ملی قتل‌عام جنایت‌کارانۀ زندانیان سیاسی، تجسم‌بخش پیوند تنگاتنگ آنان در مبارزه علیه حکومت ضد مردمی و سفاک ولایی بوده است.

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و سیاست‌های مخرب و میهن برباد‌ده آن در همۀ عرصه‌های داخلی و خارجی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد.

امیدبخش و روحیه‌بخش است این‌که مقاومت و رویارویی‌های خستگی‌ناپذیر مردم، در هر جایی که مقدور است، همچنان که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» شاهد بودیم، عرصه را برای تحقق سیاسیت‌های ارتجاع حاکم سد می‌کند. در چنین شرایطی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) همبستگی نزدیک با حزب تودۀ ایران را در راه گسترش مبارزه همگانی علیه حکومت ولایی، با همراهی همه نیروهای چپ، عدالت‌خواه، آزادی‌خواه، ملی و مردم‌سالار (دموکرات) کشور، برای تحقق جمهوری غیردینی و متعهّد به مبانی حقوق بشر و اصول دموکراسی و مبتنی بر اراده و آرای آزاد، برابرحقوق و دموکراتیک مردم میهن‌مان را وظیفه سیاسی در دستور خود می شمارد
یک بار دیگرسالگرد بنیان‌گذاری حزب تودۀ ایران را به شما رفقا و همه یاران توده‌ای شادباش می‌گوییم و در راه رسیدن به آرمان‌های انسانی برابری خواهانه و صلح دوستانه و سوسیالیستی برای شما آرزوی موفقیت داریم

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ (۳۱ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا