اجتماعی

افزایش فرسایش خاک به ۱۵ تن در هکتار با هر سیلاب

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای احیای ۵۰ میلیون هکتار از عرصه‌های مرتعی کشور به منظور جلوگیری از تبدیل شدن به کانون‌های جدید گرد و خاک مورد نیاز است.

حسن وحید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در حاشیه بازدید از عرصه‌های بیابانی و کویری در سمنان افزود: اعتبارات در حوزه احیای مراتع به ازای هر یک هکتار کمتر از یک میلیون ریال است که این میزان اعتبار پاسخگوی اجرای طرح‌ها نیست و برای جلوگیری از تبدیل شدن مراتع دارای پوشش گیاهی ضعیف درجه سه به کانون‌های گرد و خاک باید اعتبارات در این بخش افزایش یاید.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: وسعت عرصه‌های مرتعی کشور بیش از ۸۴ میلیون هکتار است که هم‌افزایی بخش‌های مختلف با سازمان منابع طبیعی و آبخیزدای برای حفاظت و تقویت پوشش گیاهی در این عرصه‌ها ضروری است.

وی بیان کرد: بذرکاری و حفاظت و قرق از جمله اقدامات در احیای مراتع محسوب می‌شود که انتظار می‌رود به منظور پیشگیری و مقابله با بیابانزایی، اعتبارات در زمینه احیای مراتع با هزینه‌ها متناسب شود.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: استفاده نادرست از منابع آب سطحی و زیرزمینی و بی‌توجهی به حفظ و تداوم حقابه طبیعت از سیلاب‌ها، از جمله عوامل فقیرشدن پوشش گیاهی و در نهایت تبدیل شدن به کانون‌های گرد و خاک است.

افزایش فرسایش خاک به ۱۵ تن در هکتار با هر سیلاب

وحید اضافه کرد: تعلیف دام خارج از محدوده زمانیِ تعیین شده در مراتع، از دیگر عوامل تهدیدکننده ذخیره ژنتیکی و تنوع گیاهی و حفاظت خاک است و باید مدیریت ویژه در این بخش با همراهی بخش‌های مختلف شکل بگیرد.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ابراز کرد: تهیه طرح با نگاه اقتصادی از جمله راهبرهای حفاظت و احیای مراتع با همراهی بهره‌برداران است. سال گذشته برای ۲ میلیون هکتار عرصه‌های مرتعی کشور با نگاه اقتصادی طرح تهیه شد که این اقدامات در تقویت پوشش گیاهی و احیای مراتع موثر است.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تصریح کرد: اکنون به دلیل ضعیف شدن پوشش گیاهی در عرصه‌های مرتعی در هر بار وقوع سیلاب، فرسایش خاک به ۱۵ و چهاردهم تن در هر هکتار رسیده است.

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا