زحمتکشان

کارگران پیمانی هفت تپه با مزد کمتر، بیش از سایرین خطر می‌کنند

در مزارع نیشکر، پیمانکاران اهمیت چندانی برای آموزش کارگران پیمانی نی‌بر قائل نیستند و به همین‌دلیل نیروی کار جدید نسبت همکاران قدیمی‌خود بیشتنر در معرض حواث کار قرار دارند./ در این کارخانه کارگران نی‌بر هنوز از ابزار سنتی قمه و ساطور برای بریدن ساقه نی شکر استفاده می‌کنند. ..

قمه و ساطور ابزار اصلی کار کارگران کارخانه نیشکر هفت‌ تپه

یک فعال مستقل صنفی در کارخانه نیشکر هفت‌تپه گفت: به دلیل واگذاری مسئولیت بریدن نیشکر مورد نیار این کارخانه به شرکت‌های پیمانکاری شاهد کاهش بهره‌وری کارخانه، کاهش درآمد و افزایش حوادث حین کار در میان کارگران نی‌بر هستیم.

«رضا رخشان» در این باره به ایلنا گفت: شرکت‌های پیمانکاری برای کاهش هزینه‌های نیروی کار متخصص، با استخدام کارگران غیر ماهر و بدون ارائه آموزش‌های لازم، آنان را در حرفه خطرناک و تخصصی بریدن ساقه نی شکر به کار می‌گیرند.

وی با یادآوری اینکه در کارخانه نیشکر هفت‌تپه، حرفه‌ نی‌بری یکی از مشاغل سخت و زیان آور و در عین‌حال حساس و کلیدی محسوب می‌شود، گفت: در این کارخانه کارگران نی‌بر هنوز از ابزار سنتی قمه و ساطور برای بریدن ساقه نی شکر استفاده می‌کنند.

این فعال کارگری با اشاره به حادثه خیز بودن کار با ابزار‌های برنده‌ای همچون قمه و ساطور گفت: در مزارع نیشکر، پیمانکاران اهمیت چندانی برای آموزش کارگران پیمانی نی‌بر قائل نیستند و به همین‌دلیل نیروی کار جدید نسبت همکاران قدیمی‌خود بیشتنر در معرض حواث کار قرار دارند.

رخشان درباره دلایل کاهش بهره‌وری گفت: از نظر علمی بیشترین مقدار شکر در قسمت‌های پایینی و نزدیک به ریشه ساقه نیشکر قرار دارد و بهتر است که ساقه‌ نیشکر از قسمت‌های پایینی بریده شوند، اما کارگران پیمانی چون آموزش‌های لازم را ندیده‌اند از این مسئله مطلع نیستند و به همین دلیل بیشتر مواقع ساقه‌های نیشکر را از فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متری سطح زمین برداشت می‌کنند.

این کارگر هفت‌تپه افزود: در نتیجه این شیوه غیر اصولی بریدن نیشکر، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد شکر موجود در ساقه بر روی زمین جای ‌می‌ماند و در نتیجه میزان بهره‌وری در کاخانه دچار افت جدی می‌شود.

وی همچنین در خصوص کاهش درآمد کارگرانی که به واسطه شرکت‌های پیمانکاری در مزارع نیشکر هفت‌تپه به حرفه نی‌بری مشغول‌اند، گفت: پیمانکاران این کارگران را بصورت روزمزد و در ازای پرداخت روزانه ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان استخدام می‌کنند و در مقابل نی‌شکر‌های بریده شده را بصورت تنی به کارخانه نیشکر هفت‌تپه می‌فروشند.

این فعال مستقل کارگری بابیان اینکه در نتیجه این شیوه محاسبه، دستمزد ماهاینه کارگران نی‌بر پیمانی مبلغی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود، گفت: این درحالی است که هم اکنون درآمد ماهیانه کارگران قدیمی نی‌بر که بصورت فصلی در استخدام کارخانه هستند، مبلغی در حدود ۹۰۰ تا یک میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی با یادآوری اینکه هرسال در مزارع نیشکر کارخانه هفت‌تپه فصل برداشت و بریدن نی‌شکر از اواسط مهرماه تا اواسطه اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود، گفت: در این موقع از سال حداقل سه هزار کارگر بصورت فصلی برای نیشکر هفت‌تپه نی‌بری می‌کنند.

رخشان با یادآوری اینکه حرفه نی‌بری به دلیل شرایط آب و هوایی مزارع و نیز حادثه خیز بودن ابزار‌های کار، سخت و طاقت‌فرسا تلقی می‌شود گفت: در شش سال گذشته به دلیل بازنشستگی و از کارافتادگی تدریجی، کارگران فصلی نی‌بر جای خود را به کارگرانی داده‌اند که از طریق شرکت‌های پیمانی به فعالیت نی‌بری مشغول‌اند.

وی بابیان اینکه درحال حاضر نسبت کارگران پیمانی نی‌بر به همکاران قدیمی‌شان ۷۰ به ۳۰ است، افزود: شواهد موجود نشان می‌دهد که شرکت‌های پیمانکاری مورد نظر نه تنها از پرداخت دستمزد واقعی به این کارگران خوداری می‌کنند بلکه با آموزش ندادن این کارگران باعث افزایش حوادث ناشی‌از کار و کاهش بهره‌وری در کارخانه شده‌اند.
ایلنا

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا