جوانان

نامه سرگشاده بیش از ۴۴۰ نفر از دانشگاهیان ایران به اندیشمندان و دانشگاهیان جهان

برای آتش‌بس فوری و توقف کشتار؛ ما گروهی از دانشگاهیان ایران به عنوان بخشی از جامعه علمی جهانی، همراه با محکوم کردن هرگونه کاربست خشونت علیه غیرنظامیان، از سوی طرف های درگیر در جنگ خونین غزه، از اندیشمندان پیشتاز حقیقت خواهی، عدالت و خردورزی کشورهای جهان برای توقف این کشتار وحشیانه غیرنظامیان، به ویژه کودکان، زنان و بیماران و جلوگیری از جنایت های ضدبشری در غزه، درخواست کمک می کنیم…

▫️اندیشمندان همه کشورهای جهان، همان گونه که انتظار می رود، پیشتاز حقیقت خواهی، عدالت و خردورزی هستند. ما گروهی از دانشگاهیان ایران به عنوان بخشی از جامعه علمی جهانی، همراه با محکوم کردن هر گونه کاربست خشونت علیه غیرنظامیان، از سوی طرف های درگیر در جنگ خونین غزه، از همه اندیشمندان جهان، به ویژه اندیشمندان کشورهایی که نقش موثری در پیشبرد کاروان علم در دوران کنونی دارند، برای توقف کشتار وحشیانه غیرنظامیان، به ویژه کودکان، زنان و بیماران و جلوگیری از جنایت های ضدبشری در غزه، کمک درخواست می کنیم.

▫️تجربه خونبار چندین دهه ستیزش های پایدار در خاور میانه، گواه آن است که با تداوم اشغال‌گری و بدون به رسمیت شناختن و تحقق بخشیدن به حق تردیدناپذیر ملت فلسطین در تشکیل دولت مستقل و امن مورد نظرخود در سرزمین فلسطین، امنیت و ثبات در منطقه حاکم نمی‌شود. ما از همه اندیشمندان، به ویژه دانشگاهیان کشورهایی که بدون پشتیبانی پایدار دولت های آنها، این جنایت‌ها و بی اعتنایی‌ها به تصمیم های مجامع جهانی نمی‌توانست صورت گیرد، انتظار داریم بر پایه قواعد حقوقی مسلم، دولت‌های پشتیبان و موثر در نادیده انگاری حق طبیعی مردم فلسطین را از تداوم این روند پرهیز دهند.

▫️ما در درجه نخست، خواستار تلاش همه اندیشمندان برای تحقق آتش بس فوری و توقف کشتار انسان ها و فجایع جاری در غزه هستیم. سپس برای حل و فصل اساسی این منازعه، با توجیه، تشویق و فشارآوردن بر دولت های حاکم بر کشور های خود، آنها را وادار سازند برای به رسمیت شناختن حق تشکیل دولت مستقل فلسطینی و اقدام های موًثر با تضمین های بین المللی، از راه فعال ساختن شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بکوشند. ما به سهم خود در این تلاش صلح سازانه همراه و هم کنش شما خواهیم بود.
کلمه

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا