فرهنگی

اطلاعیه کانون صنفی گیلان در محکومیت احکام ظالمانه فعالان انجمن صنفی فارس

آموز‌ش و پرورش امروز کشور با مسائل پیچیده و عمیق و ساختاری مواجه است. درحالی که تکوین و تحول آن در دوره‌های گذشته پیشینه درخشانی را نشان می‌دهد….

تحمیل نگاه آمرانه، تشویق ارادت‌ورزی و بندگی در پرتو سلایق ایدئولوژیک، سیاست گذاری‌های بدون پشتوانه کارشناسی، میراث آموزش و پرورش معنادار و پویا را به آموزش و پرورش میرا و ناروا سوق داده است.
آنانی که سودای جایگزینی مبلغان را به جای معلمان دارند؛ غافل از آنند که ریشه‌های مدنیت و تاریخی جامعه ایرانی، در مسیر تاریخی خویش چنین رویکردی را پذیرا نیست.
لذا در پرتو چنین نگاهی، نهادهای صنفی و مدنی را مزاحم خویش می‌پندارند و در صدد حذف و هدم، نهادها و فعالان صنفی می‌باشند. سرکوب و اخراج و حبس‌های طولانی مدت فعالان صنفی انجمن صنفی معلمان فارس نشان چنین اراده‌ای است.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان ضمن، محکوم نمودن احکام‌ صادر شده برای فعالان‌ انجمن صنفی‌ فارس‌ خواهان‌ آزادی‌ بی‌قید‌ و شرط‌ همه فرهنگیان فعال صنفی و پایان‌ دادن‌ به هر‌گونه‌ پرونده‌سازی ساختگی‌ و واهی‌ بر‌علیه‌ کنشگران‌‌ مدنی‌ و صنفی‌ است.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا