زحمتکشان

برای چندمین بار از اعزام به بیمارستان رضا شهابی بدلیل نپوشیدن لباس زندان ممانعت کردند

نه‌تنها قوانین بین المللی بلکه قوانین کشوری نیز بطور روشن تصریح نموده اند که الزام و اجبار زندانیان به پوشیدن لباس متحدالشکل در محیط خارج از زندان غیرقانونی است، و مسئولان زندانها از چنین «حقی» مبنی بر الزام زندانیان به پوشیدن لباس مخصوص زندان در محیط خارج از زندان برخوردار نیستند و باید بدلیل نقض حقوق اولیه زندانی پاسخگو باشند. در عین حال، گر چه روشن است که پاسخگویی از طرف مقامات حاکمیت که حتی شرمی از اعمال هرگونه ستم و اجحاف و‌ نابرابری و نقض حقوق قانونی زندانی ندارند، انتطاری بیهوده است، با این وجود بدانند که مجبور به پاسخگویی خواهند شد.

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که در طول بازداشت دچار درد شدید و فراینده در گردن و کتف ها و بی حسی و کز کز در بازوها و دست ها و ضعیف شدن قدرت آنها شده است، در همین راستا پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب طی معاینات متعدد اعلام کرده اند که مهره سی ۵ و سی ۴ کاملا بیرون زده و به کانال نخاع فشار میاورد و‌باعث تنگی کانال شده است و مهره سی ۳ و سی ۲ شرایط خوبی ندارند و مهره سی ۶ و سی ۷ که قبلا جراحی شده است و بین مهره ها پین گذاشتند به دلیل ضربه اسیب دیده اند. پزشکان متخصص به همین خاطر نظر به جراحی اورژانسی داده اند. ولی متاسفانه دیروز ۱۵ آبان ایشان را به خاطر نپوشیدن لباس زندان که حق مسلم یک زندانی میباشد به بیمارستان اعزام نکردند. افسر نگهبان زندان به شهابی اطلاع داده است که مدیریت زندان دستور داده اند که شهابی باید لباس زندان بپوشد و با کمال وقاحت از ایشان خواستند که مکتوب نماید به دلیل نپوشیدن لباس زندان از اعزام به بیمارستان منصرف گردیده که شهابی قبول نکرده و اظهار نمودند که این خلاف واقعیت است و هرگز تن به چنین خواسته ای نخواهد داد. رضا شهابی همچنین تاکید کرده است که بدلیل اینکه شرایط جسمانی اش بسیار بد است او آماده انتقال فوری به بیمارستان می باشد.

در آخرین ویزیت، پزشک اعلام کرد و به کمیسیون پزشکی و بهداری زندان نوشت که رضا شهابی بنا بر تشخیص از ام ار آی که نشان دهنده وخیم بودن مهره های گردن ایشان است کاندید جراحی کردن بطور اورژانس می باشد.

همانطور که بارها کفته ایم، حق طلبان که دنبال زندگی انسانی و شرافتمندانه برای مزدبگیران و فرودستان و آبادانی و آزادی و رهایی از ستم و‌ تبعیض و‌ استثمار هستند در شرایط سخت تحمل زندان می کنند، اما اختلاس گران و‌ دزدان و‌ غارت‌گران اموال عمومی آزادانه جولان‌میدهند و‌ آن تعدادی از میانشان که در زندان هستند، زندان همچون استراحت گاه آنها است.

نه‌تنها قوانین بین المللی بلکه قوانین کشوری نیز بطور روشن تصریح نموده اند که الزام و اجبار زندانیان به پوشیدن لباس متحدالشکل در محیط خارج از زندان غیرقانونی است، و مسئولان زندانها از چنین «حقی» مبنی بر الزام زندانیان به پوشیدن لباس مخصوص زندان در محیط خارج از زندان برخوردار نیستند و باید بدلیل نقض حقوق اولیه زندانی پاسخگو باشند. در عین حال، گر چه روشن است که پاسخگویی از طرف مقامات حاکمیت که حتی شرمی از اعمال هرگونه ستم و اجحاف و‌ نابرابری و نقض حقوق قانونی زندانی ندارند، انتطاری بیهوده است، با این وجود بدانند که مجبور به پاسخگویی خواهند شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد به مسئولان زندان و قوه قضاییه قویا هشدار میدهد که با این اعمال غیرقانونی بطور عامدانه مرتکب جرم‌ شده اند و مسئولیت جان و سلامتی رضا شهابی بطور کامل بر عهده آنها و‌ کلیت حاکمیت می باشد. ما از وکلا و‌ مدافعین حقوق زندانیان در کشور و‌ همچنین از فدراسیون بین المللی کارگران‌حمل و‌نقل که سندیکا عضو رسمی آن است می خواهیم که در مورد نقض آشکار حقوق اولیه رضا شهابی از طرق گوناگون از جمله شکایت به سازمان‌جهانی کار و‌ دیگر نهادهای ذیصلاح داخلی و بین المللی اقدامات فوری و ‌مقتضی صورت دهند. رضا شهابی باید فوری و بدون هرگونه قید و شرطی به بیمارستان منتقل شود، عمل جراحی ایشان در اسرع وقت صورت بگیرد و بدلیل عدم‌تحمل حبس آزاد گردد.

کارگر زندانی آزاد باید گردد

به امید برقراری عدالت در ایران و سراسر جهان،

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا