ویدئو

صحبت حکام ظلمت شب یلداست

 

بر سر آنــــم کـــه گر زدســت بر آیـد / دست به کاری زنم که غصه سر آید”
می گوید : “صحـبت حـکام ظلـمت شب یلداست / نور ز خورشـید جـوی بـو کـه بـر آیــد”…

بر سَر ِ آنم که گر ز دست برآیددست به کاری زنم که غصه سر آید
بگذرد این روزگار تلخ تر از زَهربار دگر روزگار چون شِکَر آید
بلبل عاشق! تو عمر خواه, که آخِرباغ شود سبز و شاخ ِگل به بَر آید
صبرو ظفر, هر دو دوستان قدیمندبر اثر ِ صبر نوبت ِ ظفر آید
صالح و طالح متاع خویش نمایندتا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
خلوت دل نیست جایِ صحبتِ اضداد:دیو چو بیرون رود فرشته درآید!
بر در ِاربابِ بی‌مروتِ دنیاچند نشینی که خواجه کِی به درآید؟
صحبتِ حکام ظلمتِ شبِ یلداست,نور ز خورشید خواه, گوکه برآید!
غفلتِ حافظ در این سراچه, عجب نیست:هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید!

 

شاهکاری از خسرو آواز ایران استاد شجریان و نوید فرو ریختن حکومت ستم پیشه حاکم بر ایران عزیز و بردمیدن خورشید صلح و مهر و دوستی.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا