جوانان

در مدارس میهن بلازده ما چه می گذرد ؟

همانگونه که شمار بسیاری از جان باختگان این روزها را دانش آموزان و نوجوانان تشکیل می دهند ، دانش آموزان در مخالفت با نظریه ” آموزش تنها ” خواست هایی را عنوان می کنند که به صورت زیر می توان آنها را جمع بندی کرد : ….

ما سالهاست که با این کتاب‌ها که قصدی جز آموزش فرمول وار یک سلسله مطالب جدا از واقعیات و آموختن و اطاعت کور کورانه و محدود کردن دایرۀ فعالیت ذهن را ندارند ، آشنائی کامل داریم و دیگر نمی خواهیم خودمان را با آنها سر گرم و دلخوش کنیم ، ما می خواهیم تاریخ به ما بگوید که طبقات و نظام‌های مختلف اجتماعی چرا و چگونه بوجود آمده اند، در کدام کشورها مردم بر علیه جور و ستم بپا خاسته اند و چرا ؟
جغرافیا نشان می دهد که امپریالیسم ها چگونه و کجاها کشورهای تحت سلطه را بین خود تقسیم کرده اند ، علوم اجتماعی به ما بگوید که انقلاب چطور انجام می گیرد و چگونه می تواند به پیروزی برسد ، قوانین تحول اجتماعی را به ما یاد بدهد و اشکال و علل وجودی روابط متفاوت انسانها را در هر نظم اجتماعی توضیح دهد ، ریاضیات و جبر بما یاد بدهند که چرا هنوز هم یک با یک برابر نیست ؛
از هندسه بگوید که چگونه بوجود آمده و رشد کرده است ، فارسی بما یاد بدهد که جان را در تیر باید کرد همچون آرش ، علوم از تکامل ، تحول و زوال بگوید و در ساعات انشا معلم بما بگوید که چه کسانی انقلاب کردند و چه کسانی آن را به سازش کشاندند ، امپریالیسم را تعریف کند و بگوید که راه رسیدن به آزادی چیست و چگونه [باید راه را پیمود و به ثمر رساند]؟

مجلۀ پیروزی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا