گوناگون

به این شرمساری تاریخی پایان دهید!

بیانیه ۱۴۷ نفر از فعالان سیاسی و مدنی علیه موج جدید سرکوب بهائیان در ایران: هائیان در ایران بیش از یک قرن و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند. سرکوبی بی‌رحمانه که گاه ابعاد غیر قابل تصور و ضدانسانی داشته است….

ریشه این سرکوب در تحریکات متعصبانه روحانیون و برخی نهادها و چهره های مذهبی و همکاری و همدستی آشکار و پنهان حکومت ها و دولت های ایران در دوره های مختلف تاریخی تا امروز بوده است.

با به قدرت رسیدن روحانیون این سرکوب ابعادی وسیع تر و شدتی ضدانسانی تر یافته است. اعضای محفل ملی بهائیان در ماه های نخست تشکیل جمهوری اسلامی ربوده و سر به نیست شدند. اعضای محفل بعدی رسما بازداشت و اعدام شدند و محفل های بعدی نیز با احکام سنگین و طویل‌ا لمدت روبرو بوده اند.

سیر محرومیت همه جانبه بهائیان از حقوق مدنی شان در استبداد دینی و نظام ولایی حاکم مانند ثبت ازدواج و یا حق تحصیل و اشتغال و…، با بیرون کشیدن اجساد برخی از بهائیان و به بیابان انداختن آن ها، مصادره اموال روستائیان فقیر بهایی، حمله به جشن های خصوصی و بازداشت های بی دلیل و احکام سنگین قضایی بر اساس پرونده سازی های واهی و دروغین به اوج رسیده است.

ریشه فکری این رفتارها به تعصبات روحانیون افراطی مسلمان و اختلاف آن ها با بهائیان در مسئله «پایان نبوت در پیامبر مسلمانان» برمی گردد. مسئله دیگری که این حساسیت و نفرت را تشدید کرده است تبلیغات شدیدی است که آنها به عنوان «استعمار ساخته بودن آئین بهایی» راه انداخته و آن را تا اعماق جامعه مذهبی و فرهنگی پیش برده بودند. یکی از دستاویزهای آنها وجود مقبره بهاءالله رهبر بهائیان در اسرائیل است. این در حالی است که او در سال ۱۹۲۱ یعنی دهه ها قبل از تشکیل اسرائیل در آنجا فوت و دفن شده است.

هر شهروندی مسئول و پاسخگوی رفتار و اعمال مثبت و منفی شخصی خویش در جامعه است و همه شهروندان کشور در این عرصه با هم برابرند . نباید هیچ شهروندی را صرفا به خاطر اعتقاداتش مورد مجازات قرار داد. هیچ شهروند یا اقلیتی در جامعه به هیچوجه نباید از پشت عینک تعصبات و جزمیات دینی و یا توهمات سیاسی مورد قضاوت، تبعیض، محرومیت اجتماعی و سرکوب سیستماتیک قرار گیرد.

قضاوت های تعصب آلود و برخوردهای بی رحمانه و غیرانسانیِ یک قرن و نیم که نه تنها برخی نهادهای مذهبی و روحانیون تندرو و حکومتهای همراه و یا همدست، بلکه در مقاطعی بخش مهمی از مردمان کوچه و خیابان و حتی برخی روشنفکران جامعه را به قضاوت های ناروا و رفتارهای نادرست، سرکوبگرانه و تحقیرآمیز کشانده، بار سنگینی بر وجدان جمعی فرهنگی و دینی و سیاسی کشور ما نهاده است. این شرمساری تاریخی باید در عمل جبران می شد و پایان می یافت.

اینک اما سالیانی است جامعه فرهنگی و سیاسی ایرانیان می کوشد تا بر «شیطان نمایی» ساخته شده توسط برخی نهادهای مذهبی و روحانیون متعصب که مبتنی بر جهل و جزمیت، توهم و سرکوب بوده غلبه کند و فضای فرهنگی و سیاسی جامعه مدنی را در رابطه با هموطنان بهائی، انسانی و حقوق بشری سازد. البته برای تحقق این امر هنوز راه درازی در پیش است.

ما امضاء کنندگان این بیانیه با گرایش های مختلف، موج بازداشت های جدید علیه بهائیان و محرومیت آنها از حقوق اولیه انسانی و مدنی‌شان توسط عوامل جهل و تعصب و توهم حکومت ولایی را محکوم می‌کنیم و از همه فعالان اجتماعی و سیاسی می‌خواهیم صدای خود را علیه این رفتارهای وحشیانه و ضد انسانی بیش از پیش بلند کنند.

خواست مشترکِ پایان یافتن حکومت دینی و جدایی دین و دولت در بین صاحبان عقاید فکری و سیاسی مختلف یک گام بنیادی و ملیِ رو به پیش در جامعه ماست؛ حکومتی دموکراتیک و سکولار که در آن باورمندان به همه ادیان، غیرباورمندان و صاحبان گرایش های مختلف فکری و سیاسی بتوانند در کنار یکدیگر و با حقوقی برابر برای توسعه همه جانبه ایران و تحقق آزادی و عدالت و دموکراسی و رفع همه انواع تبعیض در جامعه تلاش کنند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا