زحمتکشان

اعتصاب در ایران خودرو

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک : پس از راه افتادن بخش های مختلف کارخانه پس از رفع محدودیت های تجاری و تحریم ،وکارکردن کارگران به روال گذشته، کارگران بخش جنوبی ایران خودرو که بخش های مونتاژ و تولید در آن قسمت وجود دارد از یکماه پیش تصمیم گرفتند نسبت به فشار کاری و عدم هماهنگی بین کار و دستمزد اقدام به اعتراض بکنند…

هرچند که کارگران بخش شمالی ایران خودرو هم از این امر استقبال کردند اما متاسفانه به دلیل دوری و نبود تماس های لازم در روز شنبه ۳۰ آذرکارگران بخشهای جنوبی ایران خودرو که مونتاژو تولید در آن قسمت قرار دارد با نخوردن غذا و نرفتن به رستوران اعتراض خود را به گوش مدیران ایران خودرو رساندند .با اینکه از طرف مدیران و سرپرستان به کارگران گفته می شد که این راه اعتراض نیست ولی کارگران با این اقدام هماهنگ اولین اعتراض خود را نسبت به سرعت خطوط تولید و کمی دستمزد ها اعلام کردند.

سرعت زیاد خطوط تولید باعث فشارعصبی و پرخاشگری در کارگران می شود که نمونه چند هفته پیش در ایران خودرو و اقدام به خودکشی یکی از کارگران ایران خودرو از نمونه های آن است. به هرحال این اولین هشدار به مدیریت برای جبران دستمزد ها و کاهش سرعت خطوط مونتاژ بود.

«سندیکای کارگران فلزکار ومکانیک ضمن حمایت از این اعتصاب و خواسته های کارگران امیدواراست که هماهنگی بین بخش های شمالی و جنوبی ایران خودرو به اتحاد کارگران ایران خودرو منجر شده و با اعتراضات هماهنگ به خواسته های خود برسند.»

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا