زحمتکشان

کارگران تهرانی در حمایت از کمیته تحقیق و تفحص مجلس تجمع کردند

کارگران در اجتماع امروز با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی خواستار رسیدگی جدی به گزارش کمیته تحقیق تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی و همچنین انجام تحقیق وتفحص از سایر سازمانهای دولتی مرتبط با کارگران همچون صندوق مهر امام رضا، وزارت کار و مسکن مهر شدند. ..

صبح امروز صد‌ها نفر از کارگران شاغل و بازنشسته استان تهران با تجمع در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، از هیأت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این تجمع که تا لحطه ارسال خبر با حضور ۵۰۰ کارگر آغاز شده است، کارگران پارچه نوشته‌هایی با مضامین حمایت از هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در دست دارند.

حسین دهدشتی، یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی با حضور در جمع کارگران حاضر در مقابل ساختمان مجلس گفت: کمیته به وظیفه قانونی خود عمل کرده و تحت تأثیر جوسازی‌های اخیر قرار نمی‌گیرد.

کارگران در اجتماع امروز با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی خواستار رسیدگی جدی به گزارش کمیته تحقیق تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی و همچنین انجام تحقیق وتفحص از سایر سازمانهای دولتی مرتبط با کارگران همچون صندوق مهر امام رضا، وزارت کار و مسکن مهر شدند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا