اجتماعی

تبعات ادغام صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: ادغام صندوق‌های بازنشستگی امکان‌پذیر نیست، این ادغام به مانند ادغام آب و روغن است؛ دو چیزی که از جنس متفاوت هستند، ادغام آن‌ها تأثیری ندارد و تنها آن‌ها را به هم ریخته‌ایم.

آرمان ملی: عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس در ادغام صندوق‌های بازنشستگی و آثار آن در جامعه، اظهار کرد: ادغام صندوق‌های بازنشستگی امکان‌پذیر نیست، این ادغام به مانند ادغام آب و روغن است؛ دو چیزی که از جنس متفاوت هستند، ادغام آن‌ها تأثیری ندارد و تنها آن‌ها را به هم ریخته‌ایم.

کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی ابراز کرد: زمانی ادغام معنا پیدا می‌کند که ابتدا بیاییم قواعد، مقررات و شرایط این صندوق‌ها را شبیه هم کرد، نمی‌شود با نرخ‌ها تعهد‌های متفاوت این‌ها را با هم ادغام کرد و در گام نخست باید فرآیند عضو‌گیری و بیمه پردازی را تغییر دهیم.

اورنگ ابراز کرد: در دولت تعدادی از بیمه شدگان و پرسنل تحت شمول تأمین اجتماعی قرار دارند و قاعده برخورد سازمان با کارکنان دولت و کاگران طبیعتا متغییر است و تبعیض می‌شود.

 

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا