زنان

در سفر به سرزمین زندان و شلاق، صدای ما باشید!

خانم النشیف حتما می دانید که در ایران پاسخ اعتراض به فلاکت حاکم بر زندگی  تنها زندان و شلاق و اعدام می باشد. پای سخن ما مردم بنشینید. و صدای انقلاب “زن زندگی آزادی” را بشنوید. چنین دیداری می تواند پاسخ ما مردم دادخواه درایران باشد.

خبر سفر  خانم “ندا النشیف” معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به ایران به بلند شدن صدای اعتراض و دادخواهی بدل شده است. معلمان، دادخواهان و خانواده های جنایت پرواز Ps752 در نامه های سر گشاده  با طرح موضوعات اعتراضی مردم ایران، فریاد دادخواهی خود را رو به جهان بلند کرده اند.

در توضیح این سفر  گفته شده است که برای بررسی دو موضوع زنان و اعدام انجام خواهد گرفت. موضوعاتی که سرفصل مبارزه بی امان جاری مردم ایران در طی چندین دهه و بخصوص در یکسال گذشته و در روند انقلاب مهسا با مناسبات حاکم بوده است،

خطاب به خانم النشیف می گوییم:

حتما خبر شلاق زدن وحشیانه بر بدن رویاحشمتی  زن جوانی که حاضر به پذیرش حجاب نشد را شنیده اید. اگر به ایران سفر می کنید، به دیدن رویا حشمتی ها بروید و از زبان آنها چهل و اندی سال سبعیت و ستم بر زنان را  بشنوید.

خانم النشیف حتما خبر کشته شدن آرمیتا گراوند را شنیده اید که به خاطر حجاب اجباری به دست آمرین به معروف چنان ضربه ای به سرش وارد کردند که پس از مدتی در کما بودن از بین ما رفت.

سرکوب زنان که در ایران  به آپارتاید جنسیتی تعریف می شود، همچون آپارتاید نژادی، خشونت و زندان و مرگ را سهم زنان از زندگی کرده است. و جنگی هر روزه در برابر آن جاری است. در این جنگ زنان و مادران بسیاری عزیزانشان را از دست داده اند و  یک نماد آن مهساامنیتی است که به اسم رمز انقلاب “زن زندگی آزادی” تبدیل شد. اگر به ایران می آیید پای سخن خانوده مهسا ها و سارینا ها، حدیث ها و آرمیتا ها و زنان شجاعی که بخاطر تن ندادن به بردگی و حجاب جانشان را از دست دادند بنشینید.

حتما از تشدید اعدامها در ایران خبر دارید. محمدقبادلو از معترضین انقلاب زن زندگی آزادی، فرهادسلیمی زندانی سیاسی عقیدتی و چهار جوان از کردستان به اسامی محمدفرامرزی، وفاآذربار، محسن مظلوم و پژمان فاتحی پس از ۱۹ ماه شکنجه و  اعتراف‌گیری اجباری، درست در روزهای قبل از ورود شما به ایران بعد از مدتها شکنجه اعدام شدند. اگر به ایران سفر می کنید با خانواده های آنها دیدار کنید.

زندانیان دیگری که همچنان در لیست اعدامها   قرار دارند شمارشان بسیار است. اگر به ایران می آیید به سراغ خانواده های آنها بروید. به زندانها بروید و پای سخن زندانیان قزلحصار بنشینید که مرکز بسیاری از اعدامهاست و در آنجا زندانیان روزهای سه شنبه را به عنوان روز اعتراض خود اعلام کرده اند. به سراغ زندانیان زن در اوین بروید که فریاد دادخواهی خود را علیه اعدامها بلند کردند و بخاطر اینکه در صف مقدم جنبش علیه اعدام ایستاده اند با محدودیتها و فشارهای بیشتری مواجه هستند.

خانم النشیف حتما می دانید که در ایران پاسخ اعتراض به فلاکت حاکم بر زندگی  تنها زندان و شلاق و اعدام می باشد. پای سخن ما مردم بنشینید. و صدای انقلاب “زن زندگی آزادی” را بشنوید. چنین دیداری می تواند پاسخ ما مردم دادخواه درایران باشد.

“ندای زنان ایران” کنار معلمان و دادخواهان و خانواده پرواز، که داد از بیداد این سرزمین را فریاد زدند، حرفش با شما خانم النشیف اینست که به ایران بیایید. اما وجدان انسانی خود را ملاک قرار دهید تا بوضوح ببینید  که در سراسر این کشور هر روز دارند ابتدایی ترین حقوق انسانی را با اعدام و شکنجه و زندان زیر پا له می کنند. و همین جا اعلام می کنیم که ما مردم ایران دادخواهیم. عاملین چنین جنایاتی باید محاکمه شوند. نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم.

ندای زنان ایران

۱۱بهمن ۱۴۰۲

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا