حقوق بشرفرهنگی

برای رسول بداقی

سرنوشت رسول بداقی، آیینه تمام‌نمای کار جمعی در جامعه ایرانی است. آنها که در ابتدای راه هستند، خوب است که مروری کنند زندگی وی را و بعد تصمیم بگیرند. کار جمعی و تشکل‌یابی، آنهم در عرصه اجتماعی، به چیزی فراتر از هزینه و فایده نیازمند است. نوعی آرمان و باور متعالی که در گوشه زندان، و در حالیکه فراموش شده‌ای، لبخند را به گوشه لبانت بیاورد. سخت است، اما شدنی است.

محمد حبیبی

یک. بی‌اغراق نزدیک به ده سال از عمرش را از سال ۸۸ تا به امروز در زندان بوده است. از شهریور ۸۸ تا خرداد ۹۵ و بعد از آن سه ماه در پاییز همان سال و بعد بازداشت‌های مکرر و انفرادی و بازجویی و آخرین بار هم از اردیبهشت پارسال تا به  امروز. دقیق می‌شود ده سال که رسول بداقی پشت میله‌های زندان بوده است.

دو. معدود زمان‌های بیرون از زندان را هم مشغول فعالیت جمعی بود. شهر به شهر و استان به استان سفر می‌کرد تا در تجمعی اعتراضی شرکت کند یا جمعی را مجاب کند به تشکیل یک نهاد صنفی/ مدنی. تلاشی بی‌بدیل در کار جمعی. نقش رسول در تثبیت تشکل‌های صنفی معلمان، انکار ناپذیر است.

سه. در میان انبوهی از فعالان صنفی و کارگری، هیچ کس به اندازه او تا به حال هزینه نداده است. انفرادی‌های طولانی، حبس‌های سنگین، بارها ضرب و شتم و اخراج و … اما چگونه است که فردی با چنین حجمی از اثر گذاری در کار جمعی و تشکل‌یابی در ایران و تحمل سالها حبس، نامش کمتر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طنین دارد؟ چرا آنهایی که کل سالهای کنش‌گری فردی‌شان، حتی با نیمی از سالهای حبس رسول هم برابری نمی‌کند، بسیار بیشتر از وی نامشان، حجم رسانه‌های جمعی را اشغال کرده است؟

چهار: سرنوشت رسول بداقی، آیینه تمام‌نمای کار جمعی در جامعه ایرانی است. آنها که در ابتدای راه هستند، خوب است که مروری کنند زندگی وی را و بعد تصمیم بگیرند. کار جمعی و تشکل‌یابی، آنهم در عرصه اجتماعی، به چیزی فراتر از هزینه و فایده نیازمند است. نوعی آرمان و باور متعالی که در گوشه زندان، و در حالیکه فراموش شده‌ای، لبخند را به گوشه لبانت بیاورد. سخت است، اما شدنی است./کلمه

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا