زحمتکشان

کارگروه رسیدگی به گزارش مجلس در تأمین اجتماعی تشکیل شد

در جلسه اخیر هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارتقای کارآمدی و با عنایت به ضرورت کالبد شکافی و آسیب‌شناسی موارد مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس؛ مقرر شد کارگروهی با مسئولیت علی ظفرزاده، عضو هیأت‌مدیره تأمین‌اجتماعی، با حضور تمامی واحدهای ذی‌مدخل و افراد صاحبنظر تشکیل شود…

هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به گزارش مجلس از وقوع تخلفات میلیاردی در این سازمان بیمه‌گر، کارگروه‌هایی را به منظور «کالبد شکافی و آسیب‌شناسی» گزارش تحقیق و تفحص مجلس تعیین کرد.

به گزارش ایلنا، در جلسه اخیر هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی به منظور ارتقای کارآمدی و با عنایت به ضرورت کالبد شکافی و آسیب‌شناسی موارد مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس؛ مقرر شد کارگروهی با مسئولیت علی ظفرزاده، عضو هیأت‌مدیره تأمین‌اجتماعی، با حضور تمامی واحدهای ذی‌مدخل و افراد صاحبنظر تشکیل شود.

بر اساس تصمیم هیأت مدیره، این کارگروه بایستی ضمن شناخت و بررسی مفاد و مندرجات گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین‌اجتماعی و تجزیه و تحلیل علل وقوع و بروز آن، نسبت به ارائه برنامه اصلاحی و راهکارهای پیشگیرانه حداکثر تا پایان دی‌ماه ۹۲ به هیأت‌مدیره اقدام کند.

همچنین، بررسی علمی برنامه و بودجه و تفویض برخی از اختیارات اجرایی به مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از مصوبات مهم جلسه اخیر هیأت مدیره این سازمان است.

در جلسه هیأت مدیره سازمان، پس از بحث و بررسی نظرات کار‌شناسی و در راستای تسریع و تسهیل فرآیند‌ها؛ انجام امور جابه‌جایی، تبدیل و تغییر عناوین، تعدیل و تخصیص ردیف‌های تشکیلاتی در سطح ادارات بیمه‌ای و درمانی استانی و همچنین ارتقاء و تنزل درجه و تیپ ادارات کل، مدیریت درمان استان‌ها و شعب و مراکز درمانی تابعه به مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی تفویض شد.

تشکیل کارگروهی برای بررسی همه جانبه و علمی برنامه و بودجه سازمان تأمین‌اجتماعی از دیگر مصوبات هیأت‌مدیره این سازمان است. براساس این مصوبه کارگروه مذکور با مسئولیت محسن سرخو، عضو هیأت‌مدیره، برای گزارش تفریغ برنامه و بودجه و تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سال ۹۳ تشکیل می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا