فرهنگی

معنای زندگی

در این جهان که گرم ستیزند، هست و نیست
پُِرسی اگر که زندگی ما برای چیست….

گویند تو را، که نیست برای قلندری
هنگامه ی زمان گذراندن به بیخودی
سرتاسر حیات گرفتن به سَرسَری

از بهر جمع خواسته و ساز و برگ نیست
از بهر مرگ و هستی آن سوی مرگ نیست

نی بهر ماتم است، نه از بهر اضطراب
نی تن زدن ز رنج و هراسیدن از عذاب

معنای زندگی است، نه از شاخسار عمر
با رعشه های بیم، در آویختن به آز

خواری کشیدن از همه درگیر و دار عمر
از بهر آن که عمر شود، اندکی دراز

معنای زندگی نه آرامش خموش
نی بانگ های و هوی، به گرد وجود خویش

نی پا کشیدن است ز میدان کار و کوش
نی راه کار و کوش، گزیدن به سود خویش

معنای زندگی است نبردی که از آن نبرد
از بند وارَهَند کسانی که بنده اند
بهروزتر زیند، کسانی که زنده اند.

اندیشمند فرزانه، رفیق احسان طبری

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا