مقالات

بیش از ۱۵ درصد ایرانیها بیسوادند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اعلام اینکه ۱۵ درصد از جمعیت کشور همچنان بیسوادند، گفت: جایگاه ایران در دنیا با توجه به مکانیزمها و روشهای سوادآموزی، جایگاه مناسبی نیست و بر اساس اعلام یونسکو، رتبه ایران در موضوع سوادآموزی در میان ۱۶۴ کشور، رتبه هشتاد و ششم اعلام شده است…

مهر به مناسبت آغاز هفته سوادآموزی،رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار بیسواد کسی است که توانایی خواندن، نوشتن و حساب کردن نداشته باشد. در آخرین سرشماری در جمعیت ۶۷ میلیون و ۶۸۱ هزار نفر بالای ۶ سال، ۵۷ میلیون و ۳۶۱ هزار نفر (۸۵ درصد) خود را باسواد و ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر (۱۴.۴ درصد) خود را بیسواد اعلام کرده اند. همچنین ۶۰۰ هزار نفر وضعیت سوادشان مشخص نشده است.
وی ادامه داد: در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال که گروه هدف برای کاهش آمار بیسوادی است، از ۵۰ میلیون و ۸۴۵ هزار نفر جمعیت این گروه، ۴۷ میلیون خود را باسواد و ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار نفر (۶.۸) خود را فاقد سواد اعلام کرده اند ضمن آنکه وضعیت ۳۸۱ هزار نفر از آنها روشن نیست.
به گفته وی، در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از افراد بیسواد در نقاط شهری و یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در نقاط روستایی زندگی می کنند که از این تعداد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد بیسواد مرد و ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن هستند.
بیشترین بیسوادی در میان زنان روستایی
وی گفت: بیشترین آمار بیسوادی از سالهای ابتدای انقلاب در بین زنان بوده است که زنان روستایی بیشترین سهم را داشته اند.به همین دلیل ۸۰ درصد فعالیتهای سوادآموزی ما در طول ۳۴ سال متمرکز روی زنان به ویژه زنان روستایی، مناطق محروم و عشایری بوده است تا بتوانیم فاصله بیسوادی را در میان مردان و زنان و همچنین نقاط شهری و روستایی کاهش دهیم.
وی درباره آنکه فاصله بیسوادی در سالهای پس از انقلاب تا چه میزان کاهش یافته است، گفت: در طول سالهای پس از انقلاب در گروه سنی زیر ۵۰ سال فاصله باسوادی بین نقاط شهری و روستایی از ۳۹ درصد به ۸ درصد کاهش یافته است. این فاصله در بین زنان و مردان از ۲۶ درصد به ۳.۵ درصد نیز کاهش یافته است.
وی در ادامه درباره جایگاه ایران در دنیا در موضوع سوادآموزی گفت: یونسکو در سال ۲۰۱۰ در میان ۱۶۴ کشوری که سند آموزش برای همه را امضا کرده اند رتبه ایران را ۸۶ اعلام کرد اما از آن سال به بعد با توجه به آنکه ما دیگر اطلاعات رسمی به یونسکو نداده ایم، رتبه مان اعلام نشده است.
روش شمارش افراد بیسواد صحیح نیست
وی درباره اینکه آیا صرفا با خوداظهاری افراد می توان به آمار افراد بیسواد تکیه کرد، گفت: با توجه به آنکه بانک های ثبتی و اطلاعاتی بر اساس سوابق تحصیلی افراد تاکنون در کشور به وجود نیامده است تنها معیار و مبنای شمارش افراد بیسواد سرشماری و خوداظهاری افراد است این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته بانک های اطلاعاتی از وضعیت آموزشی هر فرد وجود دارد و از این بانک ها برای اعلام بیسوادان استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: به هر جهت خوداظهاری که در سرشماری استفاده می شود شاخص قابل اطمینانی برای اعلام بیسوادی یا باسوادی افراد نیست و باید بانک های اطلاعاتی برای ثبت ورود و خروج افراد در نظام آموزشی ایجاد شود.
بیش از ۱۰ میلیون نفر از افراد کم سواد هستند
وی درباره حل مشکلات بازگشت به بیسوادی گفت: در حال حاضر بازگشت به بیسوادی مهمتر از خود بیسوادی است، بیش از ۱۰ میلیون نفر از افراد کم سواد هستند به این معنی که مدرک تحصیلی در حد ابتدایی دارند.وی اظهار داشت: این افراد به شدت در معرض بازگشت به بیسوادی بوده؛ افرادی که مهارت پایه ای را به دست می آورند اما چون از آن استفاده نکرده و یا ساز و کاری برای ادامه تحصیل ندارند به تدریج سواد پایه ای خود را از دست می دهند.
وی توضیحات خود را این گونه تکمیل کرد: با تصویب شورای عالی آموزش برای این افراد یک دوره ۲۰۰ ساعته به عنوان دوره تکمیل سواد پیش بینی شده است که افراد باید ۷۰ ساعت را در کلاس و ۱۳۰ ساعت را به صورت غیرحضوری بگذرانند. قدم بعدی ما هم توسعه سواد است که بدین منظور یک دوره ۶ ساعته آموزش را برای افرادی که تحصیلات پایه ای دارند تعریف کرده ایم تا آنها پس از طی این دوره امکان ادامه تحصیل را در مقطع متوسطه داشته باشند.
۵۴۵ هزار تومان هزینه باسواد کردن هر فرد
وی درباره هزینه سوادآموزی گفت: در دوره سوادآموزی به ازای هر نفر ۵۴۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در دوره تحکیم هزینه سوادآموزی هر فرد ۶۰ هزار تومان و این هزینه در دوره انتقال (توسعه سوادآموزی) به ۷۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر می رسد.
مسائل اقتصادی یکی از علل اصلی بیسوادی است
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره سیاست های تشویقی دولت برای افزایش انگیزه سوادآموزان، گفت: در موافقتنامه بودجه سال آینده پیش بینی هایی برای این سیاستها شده است که اگر بیسوادی در کلاس درس شرکت کند مشوق های مالی یا غیرمالی به آنها تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی یکی از علل اصلی بیسوادی افراد است، توضیح داد: برای تشویق فعالان سوادآموزی ردیفی را در بودجه خود تعریف کرده ایم که این هزینه یا به صورت مستقیم به افراد پرداخت می شود یا به شکل کالاهای مایحتاج زندگی شان به آنها تعلق می گیرد ضمن آنکه این تشویق شامل فرد بیسواد و تمام گروه افرادی است که برای سوادآموزی تلاش می کنند.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا