زحمتکشان

چرا مقامات امنیتی با درخواست کارگر زندانی رضا شهابی برای مرخصی پزشکی و نیز درخواست آزادی مشروط او‌ مخالفت میکنند؟

برای حاکمیت و‌ کارفرمای مورد حمایتشان و ‌تشکلات دست سازشان که مبارزات‌کارگران را مهار میزنند منفعت عظیمی می بینند. اما بدانند که ما کارگران ضمن ارج نهادن بینهایت نسبت به نمایندگان شجاع و از خود گذشته ی دربندمان،  دست از تلاش و‌ مبارزه برای احقاق حقوق و‌ مطالباتمان نخواهیم‌کشید.

رضا شهابی، کارگر زندانی و‌ عضو‌ هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت‌ واحد، با توجه به آسیب در مهره های گردن و کمر بنا به تشخیص پزشک متخصص و نظر به عمل جراحی مجدد در مهره های گردن کاندید جراحی اضطراری می باشد اما هر بار درخواست مرخصی درمانی کرده بود مسئولان قضایی اعلام کرده بودند که ایشان باید یک سوم دوران زندان را بگذراند. در حال حاضر شهابی یک سوم زندان را تحمل کرده است و ۲۲ ماه است که در زندان با شرایط سخت جسمی و درد شدید گردن و کمر تحمل حبس می کند. لذا طی دو نامه ی جداگانه به دادستانی درخواست مرخصی برای جراحی گردن و نیز درخواست آزادی مشروط کرده است که با هر دو نامه طی ابلاغیه ای از سوی حوزه دادستانی تهران مخالفت شده است.

اما برای چی؟ دلیلشان چیست؟ پیامی که ما بعنوان کارگران و یک سندیکای مستقل کارگری از این‌همه ظلم و ستم نسبت به همکارانمان و کینه توزیهای شدید ضابطها و دیگر مقامات امنیتی بخصوص نسبت به شهابی و‌ رضوی و سعیدی می گیریم این است که مقامات امنیتی در حبس نگه داشتن این کارگران و سرکوب تشکلات مستقل کارگری را برای حاکمیت و‌ کارفرمای مورد حمایتشان و ‌تشکلات دست سازشان که مبارزات‌کارگران را مهار میزنند منفعت عظیمی می بینند. اما بدانند که ما کارگران ضمن ارج نهادن بینهایت نسبت به نمایندگان شجاع و از خود گذشته ی دربندمان،  دست از تلاش و‌ مبارزه برای احقاق حقوق و‌ مطالباتمان نخواهیم‌کشید. ‌لعنتهایی که هر روز توسط همکارانمان و‌ کارگران در تمام بخشهای مختلف کشور نثار مقامات و‌ نیروهای سرکوبشان میشود گواه این واقعیت است. بنابراین دست از این اذیت و‌ آزارها و کارگرهراسی بیمارگونه تان نسبت به همکاران ما و دیگر کارگران زندانی بردارید.

کارگران زندانی و دیگر فعالین صنفی و‌ مدنی و زندانیان سیاسی و‌ عقیدتی آزاد باید‌گردند.

به امید برقراری کامل عدالت در ایران و‌ جهان.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا