ویدئو

بار فراق دوستان

در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود…

بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین
کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود

بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم
می رود و نمی رود ناقه به زیر محملم

ای که مهار می‌کشی صبر کن و سبک مرو
که از طرفی تو می کشی و از طرفی سلاسلم

او می رود دامن کشان ، من زهر تنهایی چشان
دیگر نپرس از من نشان که از دل نشانم می رود

باز آی و بر چشمم نشین ، ای دلستان نازنین
کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می‌رود

با آن همه بیداد او و این عهد بی بنیاد او
در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا