چرخانزنان

زنان و مردم تیررس اصلی جنگ حکومت

حجاب اجباری به عنوان اولین خاکریز مبارزاتی توسط زنان فتح شده است و باز پس گرفتنی نخواهد بود. همچنین دیوار تفکیک و  آپارتاید جنسیتی در جشن ها و مراسم های گروهی و خیابانی، زیر گامهای پر قدرت اراده مردمی در حال فروپاشی است. عزم ما زنان و همه مردم برای داشتن زندگی در خور شآن انسان، تمام طرح ها و برنامه های سرکوب حکومتی را به شکست خواهد کشاند و فریاد #زن_زندگی_آزادی است که همه صداها را متحد کرده و قدرت می بخشد.

بیانیه

اولین بار نیست که فرمان حجاب اجباری به جنگ همه جانبه علیه مردم همراه می شود.

بعد از  سالها جنگ زنان با آپارتایدی که قصدش حذف زنان از تمام عرصه های زندگی با نماد #حجاب_اجباری بوده دیگر بر کسی پوشیده نیست که هدف حاکمان از جنگ با زنان تقابل با همه ی جامعه و خالی کردن بیش از پیش سفره های مردم و سرکوب همه بخشهای جامعه است.

زنان همواره  اولین تیررس جنگ حاکمیت آپارتاید جنسیتی  برعلیه زندگی و آزادی  بوده اند

جنگی که  قدمت ۴۵ ساله دارد واینبار رودرویی حکومت با زنان از پشتیبانی و همراهی همه مردم برخوردار می باشد.

فرمان سرکوب زنان این بار تحت عنوان”طرح نور” هجوم گسترده نیروهای سرکوبگر به خیابانها را به دنبال داشت.

درگیری و بازداشت زنان با  آغاز حمله موشکی به اسرائیل و ایجاد فضای جنگی در جامعه همراه شده است.

حکومتی که موجودیت خود را در تقابل با زنان می داند با تجدید قوا علیه زنان و  براه انداختن جنگ منطقه ای تلاش می کند خود را از فشار مبارزات مردم در تمام عرصه های اجتماعی برهاند.

بازگشت چندین باره ماشین سرکوب گشت ارشاد که چرخهایش به خون #مهسا_امینی و صدها انسان آزاده که در جنبش “زن زندگی آزادی” جانشان را از دست دادند ، هرگز نمی تواند عزم آهنین زنان و مردم به جان آمده، برای احقاق حقوق انسانی خود را در هم بشکند.

لشگرکشی به خیابان و بگیر و ببندهای پلیسی – امنیتی در طی همه سالیان حاکمیت بساط زن ستیزی و  فساد و چپاول، هرگز نتوانسته مبارزات زنان و دیگر بخشهای جامعه را به عقب براند.

حجاب اجباری به عنوان اولین خاکریز مبارزاتی توسط زنان فتح شده است و باز پس گرفتنی نخواهد بود.

همچنین دیوار تفکیک و  آپارتاید جنسیتی در جشن ها و مراسم های گروهی و خیابانی، زیر گامهای پر قدرت اراده مردمی در حال فروپاشی است.

عزم ما زنان و همه مردم برای داشتن زندگی در خور شآن انسان، تمام طرح ها و برنامه های سرکوب حکومتی را به شکست خواهد کشاند و فریاد #زن_زندگی_آزادی است که همه صداها را متحد کرده و قدرت می بخشد.

نه به جنگ

نه به آپارتاید جنسیتی

زن زندگی آزادی

ندای زنان ایران

۱۴۰۳/۱/۲۷

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا