احزاب و شخصیت‌ها

بیانیه تحلیلی مجامع اسلامی ایرانیان در باره حمله تلافی جویانه ایران به اهدافی در اسرائیل و پی آمد های آن

امور واقع گواهی می دهند مراجعه به قدرتهای بیگانه  به بهانه “تغییر” و برون رفت ازاستبداد، به مردمسالاری راه نیافته و  برعکس، نتایج فاجعه باری را در پی داشته است. از این رو تغییر رژیم و پایان دادن به حاکمیت ولایت مطلقه و استقرار مردمسالاری تنها توسط مردم ایران میسر و حق آنها است و به ایرانیان امکان احیا و حفظ حقوق بشر، حقوق شهروندی،حقوق ملی، حقوق طبیعت  و رعایت آنها را می دهد.

در پی اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین و حقوق بین الملل رژیم اشغالگر اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق( بنا برکنواسیونهای بین الملل اماکن دیپلماتیک  از مصونیت برخوردارند) شنبه شب سپاه پاسداران ایران با شلیک صدها پهپاد و موشک، با حمله به مواضعی در اسرائیل دست به عملیات تلافی جویانه زد.

بیش از شش ماه، پس ازعملیات حماس در سرزمینهای اشغالی که از جمله به گروگان گرفتن تعدادی نظامی و غیرنظامی اسرائیلی(  صدمه زدن از جمله به گروگان گرفتن غیر نظامیان از نظر ما عملی مزموم و محکوم است)  منجر شد، رژیم آپارتاید اسرائیل در یورش به نوارغزه با زیر پا گذاشتن تمامی موازین اخلاقی، انسانی و کنوانسیونهای بین المللی عملیاتی را دنبال می کند که تا کنون بیش از سی و پنج هزار کشته داشته است که اغلب آنها را غیر نظامیان اعم از زنان و کودکان تشکیل می دهند. بنا بر گزارشها از جمله گزارشگران سازمان ملل و سازمانهای مدافع  حقوق بشر این نوع عملیات به ویژه استفاده از سلاح گرسنگی و ایجاد قحطی، می تواند مصداق نسل کشی و جنایت علیه بشریت باشد. فجایع در حال انجام درغزه و کشتار غیر نظامیان، افکار عمومی جهانی و وجدانهای بیدار را برانگیخت و باعث انزوای اسرائیل شد. اخبار دروغ، ایجاد سانسور و عدم مجوز به حضور خبرنگاران مستقل، حمله به گروه های امداد و کمک رسانی و کشتن افراد آنها، از جمله اقداماتی است که رژیم اسرائیل به رهبری نتانیاهو برای جلوگیری از اطلاع رسانی درست بکار می برد.

در هفته های اخیر، نتانیاهو از یکسو از نظر بین الملل و افکار عمومی در انزوا قرار گرفته است، (حتی اخیرا از سوی متحدان و حامیان اصلی، در باره روش بکار برده شده در غزه مورد شماتت قرار گرفت) و از دیگر سو با مخالفتهایی در درون مواجه شده است، با وجود این، با دنائتی کم نظیر اصرار به ادامه جنگ و پاکسازی قومی دارد. بسط جنگ، فراتر ازغزه، از جمله برنامه های او برای ادامه جنگ و گسترش آن در منطقه و فراتراز آن و بلکه “نجات” خویش است. حمله به کنسولگری ایران در دمشق و به قتل رساندن تعدادی از نظامیان ایرانی مامور در سوریه در این راستا و به قصد تحریک سران نظام ولایت مطلقه انجام گرفت.

علیرغم شکایت ایران به سازمان ملل، متاسفانه واکنش های بین المللی به این تجاوز آشکاررژیم اشغالگر اسرائیل، نه تنها در حد واندازه درخورِموافق با قوانین بین المللی نبود بلکه در مواردی توجیه هم شد و نهایتا با مخالفت آمریکا، انگلیس و فرانسه، به محکومیت تجاوز آشکار اسرائیل منجر نشد. با این حال هنوز، بهترین راه حل، پرهیزازدامن زدن به خشونت با توسل به خشونت زدایی است تا اقدام به  عملی که عواقب آن می تواند برای وطن ما بسیار زیان بارباشد.

پاسخ تلافی جویانه ایران و پیامد های آن:

۱ -پس از وعده های مکرر مقامات رژیم ولایت مطلقه بر “انتقام سخت”، سپاه پاسداران، شنبه شب، با بیش از ۳۰۰ پهپاد و موشک، مواضعی( بنا بر اطلاعیه سپاه و اذعان سخنگوی ارتش اسرائیل) نظامی را در خاک اسرائیل مورد هدف قرارداد.

۲ -نتایج و عوارض ناشی از حمله ایران:

الف؛ بنابرگزارشها، قریب به اتفاق پهپاد ها و موشکهای ایران پیش از ورود به خاک اسرائیل توسط آمریکا، بریتانیا و فرانسه و دیگر متحدان آنها در منطقه، رد گیری ونابود شدند. بدین ترتیب ” تعهد آهنین”حمایت از اسرائیل که بایدن به آن تاکید کرده بود علاوه بر کمکهای مالی و نظامی، در صحنه رویارویی نیز عملی شد.

ب؛ با وجود این، تعدادی از پرتابه ها ( حتی پرتاب شده از ایران) به هدفهایی در خاک اسرائیل اصابت کرده و خساراتی ببار آوردند و آشکارشد که امکان آسیب رسانی به اسرائیل جدی است.

ج؛ کشورهای غربی به ویژه حامیان بدون قید و شرط اسرائیل که درپی واکنش و مخالفت افکار عمومی با آنچه که در غزه بر مردم فلسطین می گذرد، ناچار به تعدیل مواضع حمایتی از اسرائیل شده بودند، حمله ایران را فرصتی برای” مظلوم” نمایی رژیم اسرائیل و تاکید بر حمایت همه جانبه و بدون قید وشرط از آن یافتند.

۳ – پس از اینکه بایدن، در مخالفت باعمل تلافی جویانه اسرائیل و حمله به ایران، ضمن یاد آوری نقش موثر آمریکا دردفاع از حریم هوایی اسرائیل گفت: در صورت حمله به ایران از اسرائیل حمایت نخواهد کرد، بنابرگفتۀ سخنگوی دولت اسرائیل اشغالگر، این کشورقصد پاسخ گوئی را ندارد.

اما از آنجا که اعتباری به قول و تعهد زورگو و سلطه گرنیست، از طرفی، احتمال ماجراجویی نتانیاهو و افراطی های حاضر درکابینه جنگ او و نیز”تعهد آهنین” حمایت ازاسرائیل توسط آمریکا و همپیمانانش را نمی توان نادیده گرفت و از طرف دیگر نیاز مبرم نظام ولایت مطلقه که از نظر اقتصادی و سیاسی در تنگنا است و هر روزبیشتردرانزوا قرار می گیرد به بحران سازی را در نظر نداشت.

۴ – در صورت بروز جنگ و ویرانی های حاصل از آن، مسئولیت جنگ طلبان و آنانی که با سقوط اخلاقی مشوق حمله بیگانه به خاک ایرانند و آن را “فرصتی” برای رسیدن به قدرت می دانند به همان اندازه سنگین است که رژیم بحران ساز ولایت مطلقه که جنگ را ” نعمت” می داند.

متاسفانه، در سالهای اخیر،جنگهای ایجاد شده در اقصی نقاط جهان بیانگر این امر واقع تلخ است که  در توازن قوا و با تفوق نظام سلطه،  سازمان ملل( شورای امنیت) و دیگر سازمانهای بین المللی که مامور به حفظ صلح و پیشگیری ازنکبت جنگ هستند از این مهم عاجزند.

بنا بر تجربه، مهمترین وموثرترین عامل بازدارنده ودفاع سرزمینی، تنها تکیه کردن به نیروی نظامی نیست بلکه،  محترم شمردن و رعایت استقلال و آزادی، اتکا به حمایت مردمی با رعایت حقوق آنها نیزناگزیراست که متاسفانه نظام ولایت مطلقه فقیه حاکم بر ایران فاقد این شاخصه است.

ما مجامع اسلامی ایرانیان ضمن مخالفت با دامن زدن به بحران سازی و تنش های منجر به جنگ، هشدار می دهیم که بروز جنگ، حقوق ملی ایرانیان و حیات ملی ایران و مبارزات حق طلبانه مردم را با خطر جدی مواجه خواهد ساخت ونیز به ادامه حیات استبداد یاری می رساند. همزمانی تنش افزایی داخلی با فشار بربانوان ایرانی با اجرای طرح “حجاب و عفاف” و بگیر و ببندها با تنش افزایی در برون مرز را می توان در این راستا دانست.

امور واقع گواهی می دهند مراجعه به قدرتهای بیگانه  به بهانه “تغییر” و برون رفت ازاستبداد، به مردمسالاری راه نیافته و  برعکس، نتایج فاجعه باری را در پی داشته است. از این رو تغییر رژیم و پایان دادن به حاکمیت ولایت مطلقه و استقرار مردمسالاری تنها توسط مردم ایران میسر و حق آنها است و به ایرانیان امکان احیا و حفظ حقوق بشر، حقوق شهروندی،حقوق ملی، حقوق طبیعت  و رعایت آنها را می دهد.

مجامع اسلامی ایرانیان

۲۶ فروردین ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ آوریل ۲۰۲۴

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا