فرهنگی

خشونت، تنها راهبرد حکمرانی “یا من یا هیچ کس”

اعلان جنگ علیه مردم؛ گشت ارشاد تحت هر رمزی که از دل ایدئولوژی فرسوده فقه سنتی بیرون می جهد، از نشانگان عدم مشروعیت همان ایدئولوژی و قوانین منبعث از آن است. این صدای بلند قدرتی است که شکست در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را پذیرفته است….

تاریخ نشان داده بازگشت به گذشته ای که هیچگاه طلایی نبوده و سراسر جنگ و خون و تجاوز بوده امری محال است، نه با گشت نه با جنگ و نه با بمب اتم؛ نه می توان و نه می شود بنیادگراییِ خشونت گرا را حاکم کرد.

سوژه ی عقلانیِ انتخابگر ( سوژه پسا #ژینا )خود را ساخته و تکثیر آن بر ساخته از یک جنبش اجتماعیِ ضد استبدادی است، که تغییر قلب آن است.
#ژن_ژیان_ئازادی به جهان پر از ستم، خشونت و نابرابری صادر شده، هیچ قدرتی توان تن ندادن به این تغییر بنیادین ندارد.
گشت علیه این فراگیری جهانی نتیجه شکست حاکمانی است که اقتدار، عقلانیت و حقانیت جنبش جهانی را دیده و شنیده اند، اما همچنان می خواهند کور و کر بمانند.

بالاترین

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا