چرخانیادمان و رویدادها

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری: زنده باد پیروزی ضد فاشیستی مردم!

برگردان: جهان

بیانیۀ فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به‌مناسبت ۹ ماه‌ مه

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری سالگرد پیروزی بزرگ ضد فاشیستی خلق‌ها، با تسلیم شدن آلمان نازی در ۹ ماه مه ۱۹۴۵ را گرامی می دارد و به میلیون ها قربانی جنایات نازی‌ها و فاشیست‌ها ادای احترام می‌کند.

۷۹ سال پیش، در چنین روزی بر محور فاشیستی پایان داده شد، ماشین فاشیستی که مردم را قصابی کرد، از پایه شکست خورد و پرچم سرخ با نشان داس و چکش در آوریل ۱۹۴۵ در رایشتاگ آلمان برافراشته شد.

ما در این روز یاد و خاطره رزمندگانی را که در همه جا، در جبهه های نبرد، در اردوگاه‌های کار اجباری و در هر کنش ضد فاشیستی جان‌ خود را فدا کردند، گرامی می‌داریم.

پیروزی مردم بر فاشیسم با پیشتازی ارتش شوروی، با هوایی تازه از امید و خوش‌بینی برای جهانی بهتر، جهانی بدون جنگ و بلایا، بدون برتری نژادی و دیگر برتری‌ها، به دور از بهره‌کشی و بی‌دادگری اجتماعی همراه بود. جهانی بدون استعمار و ستم ملی.

همبستگی جهانی  چدید آمده، نیروها را به سود کارگران و مردم دیگرگون و جنبش‌های آزادیبخش ملی، استعمار زدایی و نبرد علیه استعمار را نیرومندتر کرد. اما پیش از هر چیز نشان داد که تنها رزم سازمان یافته مردم می تواند به درستی بر فاشیسم و سامانۀ زایندۀ آن پایان دهد. مردم یکپارچه می‌توانند به‌پیروزی هایی دست یابند که ناشدنی پنداشته می‌شوند.

بنیان فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری نیز فرزند پیروزی بزرگ ضد فاشیستی خلق‌ها بود.

با این وجود، ۷۹ سال پس از آن پیروزی بزرگ بر فاشیسم، امپریالیسم آمریکا و متحدان ناتویی آن در حال گستراندن درگیری‌هایی هستند که صلح جهانی را به‌گونه‌ای جدی به خطر می‌اندازد و فاشیسم را گسترده تر می‌کند. خیل پناهندگان بی‌گناه، وضعیت اوکراین، نسل کشی‌های پیاپی در فلسطین، که تنها دگرگونی‌هایی ناساز برای مردم به‌همراه دارند.

امروزه ارزش این پیروزی بیش از هر زمان دیگری درمیان است. در دوره‌ای که سرمایه‌داران و دولت‌هایشان، آمریکا و اتحادیه اروپا می‌کوشند تا تاریخ را تحریف کنند و سهم بسیار بزرگ مردم، اتحاد جماهیر شوروی و جنبش‌های پارتیزانی در پیروزی بر فاشیسم را بزدایند، به وظیفه ما بیش از پیش نیاز است. دشمنان مردم حتی برای توصیف ۹ می به‌عنوان “روز اروپا” بی‌میل بودند تا درون‌مایۀ راستین این تاریخ را به‌گونه‌ای دیگر بنمایانند. در این تلاش روشمند برای بازنویسی تاریخ، جنبش صنفی طبقاتی بین‌المللی خاموش نمی‌ماند. ما نبرد دربرابر فاشیسم و سامانۀ زاینده‌اش را همچنان به‌پیش می‌بریم. به‌همان سان، ما نمی‌گذاریم حافظۀ تاریخ پاک و راستینگی‌های تاریخی فراموش شوند. ما همچنان بازگویی راستینه‌ها به‌تبار نوین سندیکالیستی را پی‌می‌گیریم و یاد و خاطره و رزمندگی‌های آزادی خواهان راستین مردم و جهان را گرامی می‌داریم.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری،

با تأکیدی دیگربار بر پیمان خود برای پاسداشت از صلح جهانی، حقوق مردم و به ویژه طبقۀکارگر، با دیدگاهی سوسیالیستی، نهم ماه مه را شادباش می‌گوید.

زنده باد ۹ مه ۱۹۴۵، روز پیروزی مردم در برابر نازیسم و فاشیسم!

نشر: وبسایت فدرسیون جهانی‌اتحادیه های کارگری – ۹ مه ۲۰۲۴

برگردان: جهان – ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا