فرهنگی

ما و شما و بهشت و دوزخ

جهان

آدمکش فاجعۀ ملی

در آتش سرنگونی مرکَبَش در تندباد طبیعت سوخت.

پیش تر از آنکه در آتش خشم مردم بسوزد.

 

دوزخ ما در زمین است

در زمینی که ما ساخته ایم‌اش

-با دستان ‌خودمان-

دوزخ ما را شما ساخته ایدش

-با دستان‌خودتان-

 

دوزخ ما در همانجایی‌ست

که شما بهشت خود را در آن ساخته اید،

– با دستان ما-

و بهشت شما،

بر روی همان دوزخی‌ست

که برای ما ساخته شده است،

– با دستان شما-

 

ما آفریدۀ خود را باز خواهیم گرفت

و شما آفریدۀ خود را باز خواهید یافت

 

این را …

ما می‌گوییم

باد می‌گوید

باران می‌گوید

 

این را طبیعت دادمند می‌گوید…

تاریخ دادگستر می‌گوید…

جهان – ۳۱ اردیبهشت  ۱۴۰۳

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا