احزاب و شخصیت‌ها

راه نجات ایران جایگزنی جمهوری اسلامی با حکومتی دموکراتیک و برخاسته از رای مردم است

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران اروپا در این مقطع و برای باری دیگر بر ضرورت جایگزینی کامل جمهوری اسلامی با حکومتی دموکراتیک، برخاسته از رای مردم و متعهد به حفظ حقوق شهروندی پافشاری می‌کنند. با تحریم فعال انتخابات مضحک جمهوری اسلامی عدم مشروعیت آن را بار دیگر به اثبات برسانیم.

هموطنان عزیزو شرافتمند نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی حکومتی است که گلوله ساچمه‌ای به چشم‌ ایرانیان شلیک می‌کند، بی محابا آنها را اعدام و شکنجه می کند، حکومتی است که چهار دهه است همه ایرانیان را از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود بنام اسلام محروم کرده، حکومتی است که کرامت انسانی را به سخره گرفته، حکومتی است که محیط زیست کشور را در جهت منافع عده‌ای فاسد به نابودی کشانده، حکومتی است که منابع زیرزمینی ایران را در جهت پر کردن جیب طرفداران خود بکار برده، حکومتی است که اقتصاد را به قهقرا برده، حکومتی است که با بحران آفرینی در منطقه میلیون‌ها انسان را قربانی کرده است، حکومتی است متشکل از دزدان و قاطعان طریق که وقتی یک نفر بین مدیرانش پیدا می‌شود که اشتهار به فساد مالی ندارد هیجان زده میشود، حکومتی است غیرانسانی که فقط با وحشت آفرینی و ترور به حیات مفسده آمیز خود ادامه می‌دهد. طرفداران این حکومت بر سر سفره‌ای نشسته‌اند که متعلق به همه ملت ایران است ولی تنها آن را برای خود می‌خواهند.

طرفداران ساختار کنونی، چه از جنس اصولگرایان باشند و چه از جنس استمرارطلبانی که با شعارهای ظاهر فریب خود تنها عرض خود می‌برند و بر تداوم از دست رفتن منافع ملت و مملکت و حصول منافع شخصی پافشاری می‌کنند، دو روی یک سکه اند. مادامی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع داشت. در چند دهه اخیر ترفندهای گوناگون این حکومت و اصلاح طلبان و اصولگرایان آن آزموده شده‌اند. گرم کردن تنور انتصابات این حکومت تشویق آن به ادامه فجایع ۴۵ سال گذشته و تداوم وضعیت رقت بار اجتماعی فعلی است. اصلاح طلبان حکومتی و استمرار طلبان در تلاشند که هم تجربه دو دوره محمد خاتمی و حسن روحانی، که به شعار “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” انجامیدند، را تکرار کنند و هم پایانی بر جنبش زن زندگی ازادی بگذارند. غافل از اینکه هم ملت ایران این دوران را با گوشت و خون خود لمس کرده و در شکست آن تردیدی ندارد و هم نظام باتجریه‌تر شده است. بر خلاف سال ۷۶ که نظام غافلگیر شد امروز برای غافلگیر کردن آمده است.

طرفداران مشارکت در انتصابات آتی تصویر چشمهای نابینا شده را پیش روی خود قرار دهند و از یاد نبرند که آنها چشم فرزندان همین آب و خاک و همانند چشم فرزندان خود آنها بوده‌اند. توصیه به عدم مشارکت در این نمایش بر اساس باور به ایرانی آزاد در آینده است که راه آن از جایگزینی کامل جمهوری اسلامی میگذرد، از این رو امیدواریم در روز جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ مردم خواهان تامین منافع ملی در خانه‌های خود بمانند.

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جبهه ملی ایران اروپا در این مقطع و برای باری دیگر بر ضرورت جایگزینی کامل جمهوری اسلامی با حکومتی دموکراتیک، برخاسته از رای مردم و متعهد به حفظ حقوق شهروندی پافشاری می‌کنند. با تحریم فعال انتخابات مضحک جمهوری اسلامی عدم مشروعیت آن را بار دیگر به اثبات برسانیم.

جبهه ملی ایران – اروپا و

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ برابر ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا