جوانان

تغییر فقط با تکیه بر قدرت مردم شدنی است

جنبش زن زندگی آزادی گسستی اساسی در مسیر آزادی‌خواهی ایرانیان ایجاد کرد. در این جنبش مردم قدرت خود را بازیافته و دانستندکه تغییر فقط با تکیه بر قدرت خودشان شدنی است.به‌دلیل این هراس، کارگزاران و سهم‌بَرانِ جمهوری اسلامی به‌ویژه تلاش کرده‌اند که از سازمان‌دهی اعتراض‌ها و برپایی نهادهای متشکل مردمی در پیکار برای تحقق خواست‌های برحق و بنیادی جلوگیری کنند. اما همیشه موفق نبوده‌اند….


در این ارتباط، جمعی از دانشجویان تربیت مدرس می نویسند: “پیمودن بیراهه‌های امتحان پس‌ داده و محکوم به شکست قدرت اجتماعی مردم را تحلیل می‌برد و مانعی بر سر راه هرگونه تغییر اساسی و کمک به بقای این نظام تمامیت‌خواه است. ما جمعی از دانشجویان وفادار به زن زندگی آزادی همراه با مردم آزادی‌خواه از شرکت در بازی حکومت خودکامه خودداری می‌کنیم و مشارکت در آن را دور از شأن و ارزش انسان می‌دانیم و تغییر و آزادی‌خواهی را با تکیه بر مردم و همبستگی مردمی دنبال می‌کنیم.”
رشد مداوم حرکت‌های اعتراضی صنفی و افزایش آگاهی زحمتکشان به منافع طبقاتی‌شان شکاف و رودرویی بین زحمتکشان و دیکتاتوری ولایی را در جامعۀ امروز برجسته‌تر کرده است. به‌دلیل ماهیت ضدّمردمی و پی‌آمدهای ناشی از نظام سرمایه‌داری رژیم ولایی، این رشد مبارزاتی و افزایش آگاهی ، کارگران، دانشجویان، زنان ، کشاورزان و دیگر زحمتکشان زنگ خطری جدّی برای حافظان حکومت استبدادی بوده و خواهد بود.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا