چرخانمقالات

کارزار انتخاباتی حزب‌های کمونیست در کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا

حزب کمونیست یونان به‌ویژه در منطقه‌های کارگرنشین و مردم عادی دستاوردهایی مطلوب داشت. این امر پیوندهای حزب کمونیست یونان با نیروهای گسترده‌تر مردمی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که رأی به حزب کمونیست یونان بیان‌گر پیوند استوارتری است که در پیکارهای پُراهمیت دوره پیش برساخته شده است.

حزب کمونیست یونان از انتخابات اروپا، جایی که قلب مردم و پیکارشان می‌تپد نیرمندتر بیرون آمد

دستاوردهای “حزب کمونیست یونان” در انتخابات اروپا در ۲۰ خرداد چشمگیر است، زیرا حزب کمونیست یونان با کسب ۲۵/۹ درصد و ۳۶۸ هزار رأی، موفقیت دیگری را به‌ثبت رسانده است. این افزایش در قیاس با انتخابات اروپا در سال ۲۰۱۹/۱۳۹۸ با ۳۵/۵ درصد و انتخابات پارلمانی ۲۰۲۳/۱۴۰۲ با ۷/۷ درصد که افزایش در دریافت رأی را هم نشان می‌دهد با اهمیت است. مهم‌تر آنکه، حزب کمونیست یونان به‌ویژه در منطقه‌های کارگرنشین و مردم عادی دستاوردهایی مطلوب داشت.

این امر پیوندهای حزب کمونیست یونان با نیروهای گسترده‌تر مردمی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که رأی به حزب کمونیست یونان بیان‌گر پیوند استوارتری است که در پیکارهای پُراهمیت دوره پیش برساخته شده است.

این امر تأیید برخی از روندهای مثبتی است که از دیرباز در جریان بوده و هم در انتخابات مجلس و هم در جنبش‌های کارگری و توده‌ای بازتاب یافته‌اند.

اکنون نیرویی که سیاست مسلط در دولت به‌رهبری “حزب دموکراسی نوین” را به‌چالش می‌کشد پایدارتر و نیرومندتر می‌شود. روی‌ گرداندن نیروهای کارگری و مردمی از حزب‌های بورژوایی، همکاری نیروهای دیگر با حزب کمونیست یونان و ارتقای جایگاه حزب، چشم‌انداز دستاوردهایی بیشتر را نوید می‌دهد.

در استان آتیک، استانی که شامل آتن، پیرئوس، و دیگر ناحیه‌های هم‌مرز با شهر آتن، پایتخت یونان که بخش بزرگی از طبقه کارگر کشور در آن ناحیه‌ها زندگی و کار می‌کند، ۱۱ درصد از رأی‌ها را به‌دست آورد. در این استان، حزب کمونیست یونان دوباره در منطقه‌های کارگرنشین و مردمی در حوزه‌های شهری با به‌دست آوردن میزان بالایی از رأی‌ها از ۱۰ درصد گرفته تا ۸۸ /۲۲ درصد در مرتبه سوم قرار گرفت.

حزب در روستاهایی که کارگران واحد صنعتی بزرگ “لارگو” در آنجا سکونت دارند و زندگی را به‌سختی می‌گذرانند و همچنین در روستاهای تولیدکننده صمغ از درختان جنگلی کاج در شمال “جزیره ایوبیه”، جایی که در طول آتش‌سوزی مهیب و پرخسارت در تابستان ۲۰۲۱/۱۴۰۰ شعار “تنها مردم می‌توانند مردم را نجات دهند! ” به‌گوش می‌رسید اول شد.

حزب در منطقه دریای “اژهٔ شمالی” دوم و در جزیرهٔ “ایکاریا” با ۴۱ درصد آرا در مقام اول قرار گرفت. در استان “تسالی” رأی‌های حزب از ۱۰ درصد فراتر رفت و در مقام اول قرار گرفت و از درصد بالاتر در حوزه‌های انتخاباتی‌ای مانند “آگیا” در ناحیه “لاریسا”، جایی که دورهٔ پیشین بسیاری از کشاورزان سازمان‌دهی شده بودند برخوردار شد.

در روستاهای شبه‌جزیره استان “خالکیدیکی” در شمال کشور، جایی که کارگران معدن همچنان به مبارزه ادامه می‌دهند و حزب را متحد خود می‌دانند، رأی فراوانی کسب کرده است.

حزب کمونیست یونان شمار رأی‌هایش را در کانون‌های شهری “اپیروس”، “یونان غربی”، “جزیره کرت”، و جز این‌ها، افزایش داد.

در پایان انتخابات، “دیمیتریس کوتسومباس”، دبیر کل حزب کمونیست یونان، گفت:

درمجموع، حزب کمونیست یونان در مقایسه با انتخابات ۲۰۱۹/۱۳۹۸ اروپا و انتخابات پارلمانی ۲۰۲۳/۱۴۰۲ که درصدهای رأی‌هایش را نیز افزایش داده بود، بار دیگر از دریافت رأی‌های بیشتری برخوردار شد. این امر پیوند حزب کمونیست یونان با طیف نیروهای مردمی گسترده‌تر را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که رأی‌های ریخته شده در صندوق‌ها به حزب کمونیست بیانگر پیوندهای استوارتری است که در مبارزه‌های مهم دورهٔ گذشته با تلاش پیگیرانه و خستگی‌ناپذیر ما برای ارتباط‌گیری، گفتگو، و بحث مستقم با مردم، به‌شکل‌های گوناگون، در محیط‌های کاری و سکونت‌گاه‌های مردم نه تنها در زمان پیش از انتخابات بلکه هر روزِ سال در محیط‌های کار ایجاد شده است.

این امر برخی از کنش‌گری‌های کارساز را که مدت‌ها در جریان بوده و هم در انتخابات مجلس و هم در جنبش کارگران و مردم بازتاب یافته است مورد تأیید قرار می‌دهد.

“البته نبودِ اتحاد سیاسی بین نیروها چندان خوشایند مردم نیست. با این همه، با حضور حزب کمونیست در نقش یک سازمان نیرومند که  می‌تواند در سازمان‌دهی مبارزه کارگران و توده مردم، در برابر یورش‌ها و براندازی حاکمیت در زمان مناسب و رو در رو شدن با دشواری‌های پیشِ رو کارآمد باشد.

ما بر این باوریم که میزان بالای مشارکت نکردن رأی‌ دهندگان در این انتخابات نشانگر اعتراض شدید مردم علیه دولت به‌رهبری “حزب دموکراسی نوین” و نیز انزجار از نظام سیاسی بورژوایی و حزب‌های آن و “اتحادیه اروپا” و نهادهای آن مانند “پارلمان اروپا” است.

بنابراین، از این پس لازم است این حرکت‌های اعتراضی، به‌ویژه از سوی جوانان، از راه مشارکت کنش‌گرانهٔ آنان در جنبش سراسری، با برنامه و خواست‌های سازماندهی شده همراه و منش رادیکال‌تری به‌خود گیرد، و از خط‌مشی انقلابی حزب کمونیست یونان بهره برده و با آن آمیخته شود.

«”روزهای آینده سرنوشت‌ساز است. حزب کمونیست یونان نیروی بدست آمده از سوی مردم را به کار خواهد بست تا صدای‌شان در مکان‌هایی مانند پارلمان اروپا که به ضرر توده‌های مردم تصمیم می‌گیرد رساتر شود و مهم‌تر از همه کارگران و توده‌های مردم را در پیکارشان سازمان‌دهی کند.

حزب کمونیست یونان اعلام می‌کند که:

تلاش خود برای نزدیک‌سازی جنبش‌های گوناگون کارگری و توده‌ای را که آغاز شده ادامه دهد و همبستگی بین نیروهای چپ را نیرومند سازد.

فعالیت در افشاگری و بازداری از تصویب آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای ضد مردمی را هم در پارلمان اروپا و هم پارلمان یونان هدایت کند.

در راه هماهنگی فزون‌تر و همبستگی گسترده‌تر بین پیکارهای طبقه کارگر، کشاورزان، روشنفکران، جوانان، و زنان در تمام کشورهای اتحادیه اروپا، در جاهایی که مردم برای مبارزه علیه جنگ‌افروزی اتحادیه اروپا، انحصارهای سرمایه‌داری،  لابی‌گری‌ها، فساد و بهره‌کشی به خیابان‌ها آمده‌اند با تمام نیرو تلاش خواهد ورزید.

اتحادیه اروپا آن‌طور که می‌نماید قدرت‌مند نیست. مردم باید هوشیار باشند، باید به نیروی‌شان ایمان داشته باشند. چرا که چیزی که همواره واقع‌بینانه است بی‌گمان به سود توده‌ها است. مردم یونان، مردم سراسر اروپا، هنوز حرف آخر را نزده‌اند.

پیروزی انتخاباتی “حزب کارگران” در بلژیک

حزب کارگران بلژیک (حزب کارگران بلژیک یکی از برندگان بزرگ انتخابات ۹ ژوئن/۲۰ خرداد به‌شمار می‌رود. این حزب با کسب ۱۰ درصد رأی‌ها در سطح ملی، چهارمین حزب مطرح در کشور است. این افزایش در دریافت رأی از ۵۶۶ هزار به ۷۶۳ هزار و افزایش از ۱۲ به ۱۵ نماینده مجلس (از ۱۵۰ نفر) است. “پیتر مرتنز”، دبیر کل این حزب می‌گوید: “این پیشرفت چشمگیر نشان می‌دهد که جایی برای سیاست‌های چپ اصیل در بلژیک وجود دارد.”

حزب کارگران بلژیک شمار نمایندگان انتخاب شده‌اش در پارلمان اروپا را به دو برابر رساند: علاوه بر مارک بوتنگا، این حزب چپ‌گرا اکنون رودی کِنِس، کارگر و فعال اتحادیه کارگری را به پارلمان اروپا می‌فرستد. “او صدای اصلی هر مبارزه اجتماعی که در کشور ما و اروپا روی می‌دهد خواهد بود. این در زمانی که نیروهای نفرت‌پراکنی و طرفدار گسترش چنددستگی و نیروهای راست افراطی در بقیه اروپا پا می‌گیرند بسیار مهم است.”

حزب کارگران بلژیک در کلان‌شهرها هم دستاوردهای مهمی داشته است. در بروکسل، پایتخت اروپا، ۹/۲۰ درصد از رأی‌ها را به‌دست آورد که افزایشی ۴/۷ درصدی به‌شمار می‌رود. این حزب ۱۶ نماینده انتخاب شده را به پارلمان بلژیک می‌فرستد. شایان توجه است که حزب کارگران بلژیک در آنتوِرپ، دومین شهر بزرگ و بزرگ‌ترین مرکز صنعتی کشور، با ۵/۲۲ درصد (با افزایش ۱۰ درصد) در جایگاه دوم قرار گرفت.

در منطقه “فلاندر”، نمایندگان حزب در پارلمان منطقه فلاندر به بیش از دو برابر، از ۴ به ۹ کرسی افزایش یافته است. در منطقه “والونیا”، حزب با ۸ نماینده انتخاب شده برای پارلمان والون جایگاه خود را استوار کرد.

حزب کارگران بلژیک از مجموع ۵۶ نماینده پارلمانی در سال ۲۰۱۹/۱۳۹۸ به ۶۷ نماینده پارلمانی در سال ۲۰۲۴/۱۴۰۳ رسید. پیتر مرتنز گفت: “این واقعیت که بسیاری از کارگران و جوانان عضو این پارلمان خواهند شد، پیام مهم جدیدی است که حزب ما ارسال می‌کند.”

مرتنز ادامه می‌دهد: “ما در نقش حزبی چپ کارزار نیرومندی را راه انداخته‌ایم که به دگرگونی در شکل کارزار انتخاباتی انجامیده است. ما موفق شدیم که کارزار را افزون بر گفتمان‌های دیگر به پرداختن به موضوع بستن مالیات بر میلیونر‌ها را وا داریم.”

این پیروزی به‌شکل نامنتظره و ناگهانی پدید نیامده است بلکه حاصل یک روند گام به گام است. ما دیرزمانی است  که پس از برگزاری کنگرهٔ نوسازی در سال ۲۰۰۸/۱۳۸۷ رشد حزب را سامان داده‌ایم. در سال ۲۰۱۲/۱۳۹۱ در شهر آنتورپ، مرکز استانی به همین نام و شهر “لیژ”، مرکز استانی به همین نام، به موفقیت‌هایی دست یافتیم. در سال‌های ۲۰۱۴/۱۳۹۳ و ۲۰۱۹/۱۳۹۸ دستاوردهایی در سطح فدرال و منطقه داشته‌ایم و نخستین نماینده حزب کارگران بلژیک را به پارلمان اروپا فرستادیم. امروز، ما میوهٔ این فرایند را برداشت می‌کنیم.”

این کارزار انتخاباتی به‌دست بالغ بر ۲۰هزار داوطلب به کارزاری پویا و پرشور تبدیل شد. پیتر مرتنز در پایان می‌گوید: “می‌خواهم صمیمانه از تک تک آنان سپاس‌گزاری کنم. این تیم شگفت‌انگیز ما را در توانایی‌مان برای سازندگی حزب و آمادگی در برابر چالش‌های پیشِ رو استوارتر و مصمم‌تر ساخته است.”

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۱، ۱۱ تیر ۱۴۰۳

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا