دیدگاه‌ها

پیام‌های خامنه‌ای و شوخی‌های پزشکیان!

 تقی روزبه

مارکس در مورد بازگشت لوئی بناپارت در ۱۸ برومر می گوید، تاریخ دو بارتکرار می شود: باراول به شکل تراژدی و باردوم کمدی.در این سوپزشکیان برآم دن خود را نه از ناگزیری سیستم بدلیل ابرازوجودیک تحریم کوبنده و نقش‌آفرین بلکه مدیون مراحم رهبری می داند و در آنسو هم خامنه ای تحریم را غوغای دست ساخت دشمنان.

خامنه‌ای در پیام خود تحریم را غوغای دست سازدشمنان خواند، بر ادامه راه شهیدرئیسی تاکید کرد و این‌که رئیس جمهور بیشترین بهره را از ظرفیت‌های جوانان انقلابی و مؤمن (همان پاجوش‌های حامی سعیدجلیلی)‌ببرد و بالأخره جایگزینی رفاقت بجای رقابت.

پیام پزشکیان: موفقیت خویش را قبل از همه مدیون رهبری میدانم، در بحث آراء که به درستی قرائت شد، اول باید از رهبری تشکر کنیم که اگر ایشان نبود، تصور نمی کنیم از این صندوق ها اسم من در می آمد.

در پی آن هستم که با تفاهم و همکاری همه ارکان حاکمیت، تنش و واگرایی را از نهاد سیاست و حکمرانی دور کنم (حمل باری سنگین تر از آن‌چه که سیزیف محکوم به آن شده بود). و بالأخره این شوخی: من آمده‌ام تا صدای بی‌صدایان و مطرودین باشم و سایه تحریم و تهدیدو جنگ را از ایران دورکنم.

********

معنای بازگشت‌اصلاح طلبان در سیمای کنشگران مرزی:

مارکس در مورد بازگشت لوئی بناپارت در ۱۸ برومر می گوید، تاریخ دو بارتکرار می شود: باراول به شکل تراژدی و باردوم کمدی.

در این سوپزشکیان برآمدن خود را نه از ناگزیری سیستم بدلیل ابرازوجودیک تحریم کوبنده و نقش‌آفرین بلکه مدیون مراحم رهبری می داند و در آنسو هم خامنه ای تحریم را غوغای دست ساخت دشمنان.

سنتزاین پیام‌ها: مأموریت اصلی پزشکیان چه از منظر خامنه ای و چه اصلاح طلبان و پزشکیان،هرکدام به‌زبان خود، در هم شکستن همین صف نیرومندکنشگری ضدسیستمی شهروندان است که رژیم را وادارساخته است با توسل به این مضحکه انتخاباتی آن را درهم شکند. اما برای مردم ایران و قاطبه تحریم‌کنندگان سیستم، زمین جدید سیاست و کنشگری از یکسو تقویت عزم و دامنه جبهه مقاومت،‌ به مثابه یک پادقدرت کوبنده و نقش‌آفرین از یکسو، و بهره گیری از فرصت‌های ناشی از تشدیدمنازعات درونی جبهه دشمنان آزادی و رهائی و خنثی کردن تهدیدها از سوی دیگر است. 

تقی روزبه   ۲۰۲۴۰۷.۰۶

*- https://taghi-roozbeh.blogspot.com/2024/06/blog-post_26.html#more

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا